Kraftvaerks värden.

I Kraftvaerk har vi några enkla värden, som anges i vår "5-4-3-2-1". Vissa kan kalla dem gammaldags, men om det är gammaldags att sträva högt och ha ambitioner både på egen hand och på uppdrag av våra kunder, får man gärna kalla oss det...

Fem

Fem grundläggande begrepp: 1. Den bästa kundupplevelsen 2. De mest skickliga konsulterna 3. Den mest kompetenta ledningen 4. Hög energi och stort mod 5. Lärande, utveckling och integritet

Fyra

Fyra attribut. 1. Hantverk 2. Kunskap 3. Passion 4. Kommunikation

Tre

Tre. 1. Service 2. Kvalitet 3. Lönsamhet

Två

Två grundläggande värden. 1. Resultat 2. Relationer

Étt

Ett varumärke. 1. "Kraftverk är ordentlig"