Hvorfor Cloud?

Grundprincippet i cloudplatforme er, at man kun betaler for sit egentlige forbrug, og dermed undgår at betale for dyr og unødig serverplads. I skyen kan en virksomhed til enhver tid opskalere kapaciteten i peak perioder. Med mange etablerede datacentre rundt om i verden gør cloud det nemt at være til stede med god performance, uanset hvor jeres kunder er.

Nedbryd monolitten

Store komplekse legacy systemer, såkaldte monolitter, er usunde for de fleste organisationer. Desværre er de ikke så nemme at slippe af med. Hos Kraftvaerk hjælper vi jer med at udarbejde en strategi for, hvordan I kommer af med monolitten sikkert og struktureret.

Herunder beskriver vi nogle af de punkter, som vi har fokus på, når vi hjælper virksomheder med at nedbryde deres monolitter.

The Strangler Pattern

Langt de fleste IT-systemer er levende. De videreudvikles løbende igennem hele deres levetid. Hver gang man tilføjer ny funktionalitet til en IT-løsning, øger man også kompleksiteten. Efter mange års videreudvikling er kompleksitet og ofte også arkitektur et helt andet sted end udgangspunktet. I sådan en situation kan man vælge at omskrive monolitten/applikationen. Det er en kæmpe opgave, og der er ikke nødvendigvis meget værdi i projektet. 

‘The Strangler Pattern’ er en anderledes tilgang til udfordringen. Her udfører man en gradvis nedbrydning af monolitten/applikationen ved at bygge funktionalitet i nye cloud services samtidig med, at den oprindelige monolit/applikation kører videre. Med tiden får man flyttet al funktionalitet over i nye cloud services og kan lukke legacy løsningen (monolitten) ned.

Figur 1: The strangler pattern. Monolitten nedbrydes bid for bid i mindre domænespecifikke microservices, indtil den ikke længere har relevans, og kan afvikles.

Levér forretningsværdi

Den nemmeste måde at få opbakning til denne type udviklingsprojekter er ved at fremhæve besparelsen ved skiftet til ny teknologi og platform. Det kan bare være svært at give et præcist svar på. Primært fordi det er en opgave, der ofte strækker sig over lang tid, og fordi legacy systemet skal holdes kørende i hele perioden. Derfor er vores tilgang at fokusere på, at hver enkel release af en ny service skal give forretningsværdi. Det vil sige, at det er forretningens krav og ønsker, der definerer, hvilke områder af monolitten der udskilles i selvstændige services. Ofte kommer den interne opbakning, når vi kan vise, at nye features kan releases langt hurtigere og reducerer time-to-market.

Involvér forretningen

Udviklingsprojekter som disse ender ofte med at leve i IT-afdelingen, når virksomheder fejlagtigt opfatter projektet som en teknisk migrering af en løsning til en nyt set-up. Hvis virksomheder vælger at drive nedbrydningen af en monolit som et teknisk migreringsprojekt, er det også det resultat virksomheden skal forvente: En 1:1 løsning, der først bidrager med forretningsværdi på lang sigt.

Vi foretrækker, at en række af virksomhedens forretningseksperter bliver involveret fra start. De arbejder i systemet til dagligdag og de kender virksomhedens forretningsgang og kan hjælpe med afklaring af funktionalitet. Ofte har de også indblik i historikken, og ofte er de den bedste kilde til at definere et roadmap, der giver mening og værdi for forretningen.

Opkvalificér udviklere

Det er markant anderledes at bygge løsninger i skyen sammenlignet med, hvordan gamle legacy systemer (monolitter) er bygget. For at kunne nedbryde en monolit succesfuldt i cloud services er det fundamentalt, at udviklerne er kvalificerede til opgaven. Det samme gælder virksomhedens driftsorganisation, der skal håndtere nye typer af infrastruktur. I Kraftvaerk udvikler vi også løsninger i samarbejde med vores kunders egne udviklere. Vores erfaring er, at det giver en stor værdi at bringe folk med indsigt i forretningen sammen med erfarne konsulenter, der er eksperter på den valgte cloud platform.

Planlæg og re-planlæg

Før man påbegynder nedbrydningen af en monolit, er det ekstremt vigtigt, at man udarbejder en plan for projektet. Det er ikke sikkert, at det samlede estimat for opgaven er kendt fra start, men det er vigtigt at have en indikation af omfanget. Derudover er det vigtigt, at man kender til projektets bemanding, da det vil være styrende for projektplanen. Efterhånden som nedbrydningen skrider frem bliver projekts parter løbende klogere og de opstillede estimater vil sandsynligvis ændre sig en smule. Det er derfor afgørende, at projektorganisationen løbende forholder sig til restomfanget og samtidig justerer planen, så forventningerne bliver afstemt med forretningen. 

Vil du vide mere om Cloud?

Rasmus Hagemann

Director & Head of Cloud Solutions

+45 53 72 97 82
rasmus.hagemann@kraftvaerk.com