Kraftvaerk on nyt Umbracon Contributing Gold Partner

Vahvaa Umbraco-osaamista ja sitoutumista kehittämiseen

Kraftvaerkin nimitys Contributing Gold Partneriksi on tunnustus yrityksemme sitoutumisesta, kokemuksesta ja osaamisesta Umbracoon liittyen. Globaalisti vain 26 kultakumppania on saanut tunnustuksen.

Viimeisen neljän vuoden aikana Umbracon kultapartnerien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti. Tämä tarkoittaa vahvempaa tukea Umbracon kehittämiselle. Samanaikaisesti Umbraco haluaa osoittaa kunnioitusta kultakumppaneille, jotka ovat antaneet erityisen panoksen Umbracon globaaliin kehitykseen ja pitkäjänteisesti rakentaneet osaamistaan. Panos Umraco-yhteisöön on voinut tapahtua suhdetoiminnan kautta, järjestämällä Umbraco-festivaali, Meetup tai muiden vastaavien aloitteiden kautta. Nämä vahvistavat yhteisöä ja lisäävät tietoisuutta Umbracosta. Siksi Umbraco on käynnistänyt uuden ”Contributing Gold Partner” -ohjelman. Huhtikuusta 2020 lähtien Umbraco tunnustaa vuosittain kultakumppanit, jotka pyrkivät tukemaan Umbracoa. Kraftvaerk on saanut statuksen, koska on yrityksenä sitoutunut, ja sillä on laajaa kokemusta sekä vahva Umbraco-osaaminen.

"Kraftvaerk on itsestäänselvä valinta Contributing Gold Partneriksi. Yritys on toiminut aktiivisena Umbraco-yhteisössä mm. järjestämällä Umbraco DK -festivaalin viimeisten seitsemän vuoden ajan. Lisäksi Kraftvaerk on järjestänyt Meetup-tapaamisia sekä hyödyntänyt Umbracoa innovatiivisesti ja aktiivisesti asiakasprojekteissa", sanoo Kim Sneum Madsen, Umbracon Chief Friend Maker.

”Tämä nimitys on erityisen merkittävä, sillä Pohjoismaissa vain harva on saanut tämän tunnustuksen. Tämä kertoo sitoutumisestamme Umbracoon ja vahvasta osaamisestamme siihen liittyen. Osaavat asiantuntijamme tukevat asiakkaitamme saavuttamaan digitaalisen liiketoiminnan tavoitteet hyödyntämällä Umbracoa. Näemme, että Umbraco on viime vuosina kehittynyt kypsäksi CMS:ksi, joka edustaa vahvaa vaihtoehtoa pidempään markkinoilla olleisiin CMS-alustoihin verrattuna, ja se kannattaa pitää mielessä eri alustoja vertaillessa”, sanoo Mads Terp, Kraftvaerkin Head of Portals.

Contributing Gold Partner -status on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Lue lisää Contributing Gold Partner -ohjelmasta täältä.

Lisää Umbracosta

Useat asiakkaamme ovat valinneet Umbracon. Lue lisää-

Mitä haluaisit kehittää kanssamme?

Reetta Peltonen

Engagement Director

+358 10 323 5951
reetta.peltonen@kraftvaerk.com