Cloud services. Vil du med i molnet?

Företagsinfrastruktur är grunden för tillväxt, kundtillfredsställelse och beredskap för förändring. Därför bygger fler och fler företag sin infrastruktur i molnet. På Kraftvaerk har vi arbetat med molnet sedan 2011 och har lång erfarenhet av att konsultera och utveckla molnstrategi och -lösningar.

Cloud strategi

Att komma igång med molnet är enkelt. På mindre än en halvtimme kan du skapa ett konto och ställa in din första tjänst. Innan du åker hem från jobbat i dag, kanske du till och med har distribuerat din första webbplats. Ofta tar det dock inte lång tid innan du har en mängd applikationer och tjänster i ditt moln och du har tappat spår. Både över sammanhanget och över dina kostnader.

Det är därför viktigt att du har en solid molnstrategi innan du ger dig ut på resan. Läs här om varför ditt företag ska gå med i molnet, vad du behöver att tänka på innan du börjar och vad Kraftvaerk kan hjälpa dig med.

Kom igång enkelt med 'Cloud Take Off'

På Kraftvaerk hjälper vi ditt företag att komma igång. Vi erbjuder 'Cloud Take Off', en session med totalt 3 workshops över 2 dagar, där vi fokuserar på ditt systemlandskap samt visioner och tillsammans förbereder vi et roadmap och en molnstrategi.

Dag 1 börjar med två workshops, där den första handlar om molnkonceptet och tar er igenom relevanta cases. Sedan har vi en annan workshop som fokuserar på nuvarande situation samt visioner och strategi. Dag 2, några dagar senare, följer vi upp med en tredje workshop, där vi granskar roadmap och möjligen tittar på rekommenderad molnleverantör.

 

Ladda ner vårt produktblad om 'Cloud Take Off' här.

 

 

Migration till Molnet

Dit företag kan gå i molnet på många olika sätt. Ni kan välja att migrera en befintlig lösning till molnet eller välja att utveckla nya komponenter direkt i molnet.

Fler och fler företag migrerar till molnet. Och med goda skäl. Det är här både fördelar och möjligheter väntar. Överväger ditt företag också att migrera till molnet? Vi har listat fem viktiga fördelar med molnmigrering:

 

  • Garanterad hög drifttid och stabilitet.
  • Driftskostnaderna betalas enligt den faktiska förbrukningen (pay-as-you-go).
  • Snabb och flexibel utveckling (DevOps bästa praxis).
  • Transparenta och avkopplade tjänster (mikrotjänstarkitektur).
  • Lösningen kan skalas och utvidgas efter behov.

Cloud native. Vad och varför?

Cloud native relaterar till IT-lösningar som är byggda för att dra nytta av molnets moderna funktioner. Det molnintegrerade sättet användas moderna utvecklingsmetoder och man tittar på möjligheterna i bland annat PaaS, multicloud, mikrotjänster. Cloud native handlar alltså inte om var lösningen utvecklas, utan hur en lösning utvecklas.

Många företag har hört väl om molnet och fördelarna med det. Molnet ger dock ett antal nya överväganden som företaget behöver göra. Dessa inkluderar de många nya tekniska möjligheterna som molnet erbjuder. Det kan vara svårt för företag att ha koll på de många möjligheter och de många molnleverantörer. Dessutom kräver de nya utvecklingsmetoderna ofta ett nytt organisatoriskt tänkesätt. Så hur får du din organisation i molnet och hur väljer du rätt molnleverantör för ditt företag? På Kraftvaerk hjälper vi till att identifiera molnmöjligheterna som matchar din organisation, och vi utvecklar en molnstrategi som tar hela organisationen med i beräkningen.

 

På Kraftvaerk har vi hjälpt företag som OKQ8, Clever och Royal Greenland att utveckla lösningar baserat på Cloud native.

Dela upp i mikrotjänster.

Att migrera ett helt IT-landskap till molnet kan vara en komplex uppgift. Speciellt när det gäller företag som genom åren har byggt upp en stor och tung IT-installation, en så kallad monolit, där anslutningar är många och där data är komplexa och affärskritiska. I dessa fall kan en molnstrategi vara ett  ’strangler pattern’, där vi delar upp monoliten i mindre och frikopplade komponenter och flyttar dem en i taget i molnet. Och kanske till och med etablera dem som mikrotjänster. Sådan migration kräver en skarp molnstrategi och rätt utvecklingskunskap. Vi har det på Kraftvaerk.

 

Läs mer om varför Cloud har kommit för att stanna och vad vi kan göra för ditt företag.

Skal vi jobba tillsammans?

Rasmus Hagemann

Director & Head of Cloud Solutions

+45 53 72 97 82
rasmus.hagemann@kraftvaerk.com