Digital strategi och rådgivning

Vår huvuduppgift är att hjälpa dig att hitta rätt strategi för den digitala utvecklingen av företaget. Det innebär att vi skapar tydlighet över vilka effekter olika digitala utvecklingsinitiativ har på ditt företags utveckling och tillväxt. Detta gör att du kan fokusera på det viktigaste först.

Detta kan vi hjälpa till med

Arbetet med att bestämma riktningen för företagets digitala utveckling är viktigt. Det handlar inte bara om att se till att företagets produkter och tjänster håller sig aktuella på en föränderlig marknad. Det handlar lika mycket om att du har öga för att använda digitala verktyg för att ständigt arbeta smartare och mer effektivt – till förmån för både företagets kunder och anställda.
På Kraftvaerk fokuserar vi på att hjälpa dig med:

 1. Data och insikter
 2. Digital strategi
 3. Digital hantering

1. Data och insikter

På Kraftvaerk vill vi samla och skapa så mycket kunskap som möjligt om ditt företags situation innan vi kastar oss ut i arbetet med att fastställa den framtida digitala strategin. Våra konsulter hjälper till med att säkerställa en solid databas baserad på till exempel:

 • Analys av digital marknadsföring
 • Kund- och segmentanalys
 • Marknadsanalys

2. Digital strategi

Vi hjälper dig att ta fram företagets digitala strategi, men ännu viktigare: Vi gör strategin till verklighet! Därför innehåller vårt arbete följande nyckelelement:

 • Identifiering av nödvändiga strategiska initiativ.
 • En prioritering och beskrivning av de strategiska projekt som kommer att genomföras under perioden (en digital roadmap).
 • Utarbetande av ett business case som konkretiserar den digitala investeringen och dess fördelar.
 • Konkreta handlings- och resursplaner som säkerställer genomförandet av strategin.

På Kraftvaerk är arbetet med att utveckla en digital strategi för ditt företag en oberoende leverans. Detta innebär att rekommendationerna för t.ex. teknikval, som vi presenterar för dig i strategin, garanteras vara oberoende av produkter och tjänster som Kraftvaerk erbjuder till andra kunder.

3. Digital hantering

Vi möter ofta företag som behöver ett par extra händer för att få strategiska projekt färdiga och förankrade inom en definierad tidsperiod. Därför erbjuder Kraftvaerk ditt företag att utnyttja våra specialister under en kortare eller längre period för uppgifter som:

 • Projektledning
 • Ledning av digitalt team/avdelning (interim)
 • Specialistuppdrag
 • Ledning av externa leverantörer
 • Kontraktsförhandlingar
 • Rekrytering

Våra digitala specialister

Avdelningen för Digital strategi & Rådgivning på Kraftvaerk består av ett team av specialister och konsulter, som alla har erfarenhet av att hantera digitala avdelningar, digitala projekt och digital transformation i större internationella företag.

Skal vi jobba tillsammans?

Line Heimer

Engagement Director

+45 20 97 26 02
line.heimer@kraftvaerk.com