Product Information Management (PIM)

Effektivisering av företagets produkthantering med PIM - ett produktinformationssystem.

PIM. Eftersom det finns data överallt

Det finns data överallt. Inom försäljning, marknadsföring, produktionen, på webbshoppen, i fysiska butiker, hos leverantörer, hos konkurrenterna, i arkiven Etc. Därför krävs ett bra system för att ha allt under kontroll. Vi rekommenderar Product Information Management (PIM).

Det handlar inte bara om vilka processer du vill förenkla, utan lika mycket om att anpassa förväntningarna internt: ”Vad vill ni?” ”Vad vill ni borta från?”

Undersökningar från 2020 visar att svenska företag med ökat ehandel också önskar smidigare administration, det kommer inte av sig själv, utan genom effektiv och enkel produkt och data hantering.

Kraftvaerk har stor erfarenhet med PIM och tar gärna med på hela eller dela av resen mot mer enkelhet, mer överblick och mer effektivitet.

 

5 saker att tänka på innan ni investerar i PIM.

Vi har utvecklat en checklista med fem saker ni måste tänka på innan investering i PIM. Det handlar om mer än data. PIM handlar också om att avslöja vilka processer ni vill förenkla och om att anpassa förväntningarna till era vision. Vad vill ni effektivisera? Vad vill ni uppnå? Om ni följer denna checklista är ni på god väg.

1 # Är det dags att uppgradera till ett PIM-system?

Det är det om du kan säga ja till ett eller flera av följande:

  • Överför du ofta filer via USB-kontakter eftersom de är för stora för att skickas via e-post?
  • Utbyter du ofta platta filer med dina leverantörer eller marknadsföringsavdelning?
  • Har du problem med att dokumentera vad som skrevs för 12 månader sedan?
  • Har du hindrats från att lansera produkter eller tjänster eftersom du inte hade en översikt över dina uppgifter?
  • Kan den tid som spenderas på manuellt arbete med hantering av data användas bättre i företaget genom att skapa värde?

2 # Är organisationen redo för PIM?

PIM kräver beredskap för förändring i alla avdelningar. Företaget måste vara redo att fatta några snabba beslut i överenskommelse och ta hand om de positiva konsekvenserna som finns på PIM. Genom att välja ett tidsbestämt format är det lättare för företag att komma igång med att skapa enhetlighet mellan data, system, kanaler och människor i organisationen.

3 # Vilken produktinformation vill ni hålla reda på?

PIM handlar helt enkelt om att systematisera och berika produktdata. Men ”produktdata” är ett ord med många möjligheter. Därför rekommenderar vi att en PIM-arbetsgrupp sammanställer en lista över kanaler, system och enheter som lagrar data – och härefter prioriterar de viktigaste. Kom överens  om lösningen ska integreras med ERP-systemet, MDM-system eller andra plattformar - och varför. Skapa en översikt över de olika integrationsalternativen som finns.

4 # Gör en realistisk tidsplan

På 90 dagar kan ni integrera PIM med företagets ERP-system eller liknande. Men därifrån finns det också en inlärningskurva. "PIM på 90 dagar" kan göras tekniskt, men den faktiska utbildningen av personer som kommer att använda verktyget kan ta längre tid. Bara för att organisationen inte kan frigöra tillräckligt med tid för utbildning inom 90 dagar. Därför, se över en realistisk tidsplan och kom ihåg att sakar tar tid, bra sakar tar mer tid.

5 # Vem ska vara en del av PIM-arbetsgruppen?

Det finns data överallt. Inom försäljning, marknadsföring, produktionen, på webbshoppen, i fysiska butiker, hos leverantörer, hos konkurrenterna, i arkiven Etc. Därför kan det finnas väldigt många intressenter som alla har en åsikt.

Det är en bra idé att lyssna på alla intressenter i rätt tid och skapa en PIM-arbetsgrupp som definierar vad det är ni vill effektivisera och vad det är ni vill uppnå. En idé är att göra en information-struktur workshop innan beslut om PIM, på denna workshop skapas ett överblick över vilka data, information och struktur som finns i dagsläget och vilka vision och dröm varje stakeholder har. Att få med sig ambassadörer i ett projekt är jätte värdefullt.  

Vi sätter våra kunders behov först