Product Information Management (PIM)

Effektivisering av företagets produkthantering med PIM - ett produktinformationssystem.

PIM. Eftersom det finns data överallt

Det finns data överallt. Inom försäljning, marknadsföring, produktionen, i webbshoppen, i fysiska butiker, hos leverantörer, hos konkurrenterna, i arkiven etc. Därför krävs ett bra system för att ha allt under kontroll. Vi rekommenderar Product Information Management (PIM).

Det handlar inte bara om vilka processer du vill förenkla, utan lika mycket om att anpassa förväntningarna internt: ”Vad vill vi?”, ”Vad vill vi komma bort från?”.

Undersökningar från 2020 visar att svenska företag med ökad e-handel också önskar smidigare administration, det kommer inte av sig själv, utan genom effektiv och enkel produkt- och datahantering.

Kraftvaerk har stor erfarenhet av PIM och tar er gärna med på hela eller delar av resan mot mer enkelhet, mer överblick och mer effektivitet.

5 saker att tänka på innan ni investerar i PIM.

Vi har utvecklat en checklista med fem saker ni måste tänka på innan en investering i PIM. Det handlar om mer än data. PIM handlar också om att avslöja vilka processer ni vill förenkla och om att anpassa förväntningarna till er vision. Vad vill ni effektivisera? Vad vill ni uppnå? Om ni följer denna checklista är ni på god väg.

#1 Är det dags att uppgradera till ett PIM-system?

Det är det om du kan säga ja till ett eller flera av följande:

  • Överför du ofta filer via USB-sticka eftersom de är för stora för att skickas via e-post?
  • Utbyter du ofta platta filer med dina leverantörer eller marknadsföringsavdelning?
  • Har du problem med att dokumentera vad som skrevs för 12 månader sedan?
  • Har du hindrats från att lansera produkter eller tjänster eftersom du inte hade en översikt över dina uppgifter?
  • Kan den tid som spenderas på manuellt arbete med hantering av data användas bättre i företaget genom att skapa värde?

#2 Är organisationen redo för PIM?

PIM kräver beredskap för förändring i alla avdelningar. Företaget måste vara redo att fatta några snabba beslut i överenskommelse och ta hand om de positiva konsekvenserna som kommer genom PIM. Genom att välja ett tidsbestämt format är det lättare för företag att komma igång med att skapa enhetlighet mellan data, system, kanaler och människor i organisationen.

#3 Vilken produktinformation vill ni hålla reda på?

PIM handlar helt enkelt om att systematisera och berika produktdata. Men ”produktdata” är ett ord med många möjligheter. Därför rekommenderar vi att en PIM-arbetsgrupp sammanställer en lista över kanaler, system och enheter som lagrar data – och härefter prioriterar de viktigaste. Kom överens om lösningen ska integreras med ERP-systemet, MDM-system eller andra plattformar - och varför. Skapa en översikt över de olika integrationsalternativen som finns.

#4 Gör en realistisk tidsplan

På 90 dagar kan ni integrera PIM med företagets ERP-system eller liknande. Men därifrån finns det också en inlärningskurva. "PIM på 90 dagar" kan göras rent tekniskt, men själva utbildningen av de personer som kommer att använda verktyget kan ta längre tid. Bara för att organisationen inte kan frigöra tillräckligt med tid för utbildning inom 90 dagar. Därför, se över en realistisk tidsplan och kom ihåg att saker tar tid, bra saker tar mer tid.

#5 Vem ska vara en del av PIM-arbetsgruppen?

Det finns data överallt. Inom försäljning, marknadsföring, produktionen, på webbshoppen, i fysiska butiker, hos leverantörer, hos konkurrenterna, i arkiven etc. Därför kan det finnas väldigt många intressenter som alla har en åsikt.

Det är en bra idé att lyssna på alla intressenter i rätt tid och skapa en PIM-arbetsgrupp som definierar vad det är ni vill effektivisera och vad det är ni vill uppnå. En idé är att göra en informationsstrukturworkshop innan beslut om PIM, på denna workshop skapas en överblick över vilka data, vilken information och vilken struktur som finns i dagsläget och vilka visioner och drömmar varje intressent har. Att få med sig ambassadörer i ett projekt är väldigt värdefullt.

Vi sätter våra kunders behov först

Stockholm

Hammarby Kaj 18

+46 (0) 727 03 14 41
contact@kraftvaerk.com