Självbetjäning skapar lojala kunder.

Kraftvaerk har utvecklat självbetjäningslösningar sedan många år tillbaka. Idag finns det en del av självbetjäning i stort sett allt vi utvecklar. Det är en naturlig utveckling i en tid där fler människor vill göra det själva, kan göra det själva och får göra det själva.

Användarna vill göra det själva, kan göra det själva och får göra det själva.

På bara några år har den stora majoriteten av befolkningen vant sig vid den digitala världen. Fler och fler kommer att underteckna ett avtal digitalt. Många löser inköps-, betalnings- och leveransuppgiften via deras favoritenhet, när och var de vill. Många hanterar prenumerationer, kontaktinformation och inköp i användarvänliga portaler genom inloggning. Många ser fördelarna med att själva söka efter information via användarmanualer för apparater och beställa reservdelar till det trasiga kylskåpet. Bara för att nämna några av de många fördelarna med att erbjuda självbetjäningslösningar.

Digital självbetjäning gör också en skillnad internt i företaget.

Portaler baserade på digital självbetjäning ger inte bara den enskilda kunden utrymme, frihet och överblick. Med solida självbetjäningslösningar har företag också möjlighet att göra mer av det som skapar värde. Närmare bestämt: när kunden beställer eldningsoljan själv behöver ni inte lägga ner tid på det. Ni kan istället använda tiden bättre. Om dina kunder hjälpte sig själva oftare, vad skulle du spendera din tid på? Innovation, datariktning, kundvård...?

Självbetjäningsprogram och självbetjäningsappar för B2B och B2C.

Kraftvaerk utvecklar självbetjäningsprogram och självbetjäningsappar. Vi har lång erfarenhet av självbetjäningslösningar för ett antal kunder som Rejsekort A/S, Clever och Q8/OKQ8. Vi har bland annat utvecklat B2C-portalen och B2B-portalen för både Q8 och OKQ8, som hjälper professionella bränsleanvändare som transportföretag och taxibolag att hålla koll på sin förbrukning.

Om någon frågar mig vad vi på Kraftvaerk kan erbjuda inom självbetjäning svarar jag 'kunder'. Eftersom vi människor föredrar att interagera med företag eller organisationer som försöker förstå vardagliga problem och som löser dem. Det är faktiskt ganska enkelt: om en kund får välja mellan att hänga i en telefonkö i 35 minuter eller själv lösa problemet på ett ögonblick via en självbetjäningslösning, så väljer kunden lösning nummer två. Och de kommer snart tillbaka.

— Niels Truong , CSCO, Kraftvaerk A/S

Vi hittar svaren tillsammans.

Vi startar utvecklingsprocessen genom att ställa frågor:

  • Hur kan företaget underlätta vardagen för dina kunder?
  • Vilka manuella arbetsflöden kan självbetjäning effektivisera i ditt företag?
  • Vilka digitala självbetjäningslösningar kommer att placera er starkt på marknaden?

Vi sätter våra kunders behov först

Andreas Straarup

Chief Executive Officer

+45 31 14 40 90
andreas.straarup@kraftvaerk.com