Vi är ett företag som förstår ditt.

Tekniskt know-how, passion och handlingskraft är en stark kombination som har visat sig skapa värde för våra kunder och för våra kunders kunder. Läs mer om oss här.

Vi har alltid strävat efter att göra vårt bästa och det är något vi är stolta över.

Solida tekniska lösningar skapar affärer och driver omsättning. Optimerade affärsprocesser frigör resurser. Rätt rådgivning skapar värde och långvariga kundrelationer. Så självklart strävar vi efter att göra vårt bästa. Det har vi gjort sedan 2004, och det kommer vi fortsätta att göra.

Vårt know-how har skapat resultat sedan 2004. Ska vi också utveckla ditt företag?

Beslutsfattare i företag och organisationer har valt Kraftvaerk som sitt IT-utvecklingshus och affärspartner, för vi vet vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Enligt vår uppfattning handlar värdeskapandet om samstämmighet; Samstämmighet mellan data. Mellan affärsprocesser över system. Mellan dig och oss. Mellan din affärsutmaning och vår IT-lösning. Det är upp till dig hur tidigt eller sent vi kommer in i processen. Nu vet du att vi gör våra kundskaper tillgängliga för dig.

 

"Våra lösningar måste ha högt nyttjandevärde. Mer eller mindre prestigefyllda projekt med diffust fokus och utan synligt värdeskapande kommer vi inte att engagera oss i. Vi genomför inte projekt för att överskrida konstnärliga eller vetenskapliga gränser. Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder, som måste kunna se det verkliga värdet av att arbeta med oss," Otto Andersen, grundare, Kraftvaerk, Manifest 2004

Den tekniska utvecklingen kan vara frustrerande komplex. Det är den inte för oss.

Vi är stolta över att vara ett moget utvecklingshus som fortfarande utvecklas. Tillsammans med våra kunder har vi upprepade gånger använt tekniska möjligheter för att frigöra affärspotentialen. Vår ambition är att ge våra kunder de bästa förutsättningarna för att lyckas skapa värde. Vårt råd bygger på allt som säkerställer detta. Bland annat tekniskt kunnande, affärsförståelse, passion, mänsklighet och anständighet.