Vi sätter (fortfarande) våra kunders intressen först.

Solida företag kännetecknas vanligtvis av att ha en grundare som i början har tänkt till. Som vår grundare, Otto Andersen, som 2004 skrev detta manifest, vilket fortfarande är vår ledstjärna.

Manifest

Filosofin bakom Kraftvaerk har sina rötter i hantverk, passion och kunskap. Vi sätter våra kunders intressen först och underhåller de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt skapa resultat för våra kunder. Våra lösningar måste vara lönsamma för våra kunder och för oss.

Våra lösningar måste ha högt nyttjandevärde. Mer eller mindre prestigefyllda projekt med diffust fokus och utan synligt värdeskapande kommer vi inte att engagera oss i. Vi gör inte projekt för att överskrida konstnärliga eller vetenskapliga gränser. Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder, som måste kunna se det verkliga värdet av att arbeta med oss.

Vi kombinerar kreativitet med bra hantverk och vi vill locka skickliga människor som utvecklare och lärare. Vi vill inte isolera oss i en självförsörjande uppfattning om vår egen förmåga utan skapa kopplingar mellan forskning, teknik, design och hantverk. Våra lösningar är enkla och konkreta, där design följer funktion. Vi kommer att lägga ihop affärer och teknik till en enhet, där funktion och användarupplevelse är en del av en "totallösning", designad av proffs i samarbete över professionella gränser.

Vi är en lärlingsplats, inte bara ett konsultföretag. Ett verkstad där "mästare" och "lärlingar" arbetar på lika villkor enligt riktiga principer, värdesätt och riktlinjer.

Vi kommer att sträva efter att våra lösningar ska kännetecknas av enkel och saklig funktionalism. Kraftvaerk vill leverera kvalitet till kunder som kräver kvalitet. Det måste vara lätt att bli kund hos oss och det måste vara lätt att vara kund hos oss.

 

Köpenhamn, januari 2004