Garrets tilbyder digital indkøbsportal uden internet.

Den digitale bølge slår også ind på havet. Verdens førende inden for budget management af ’food og non-food’ med servicering af næsten 1900 skibe, Garrets, har gjort det muligt for rederiernes skibe verden over at foretage indkøb via en digital indkøbsportal. Også selvom de befinder sig flere tusinde sømil ude på havet. Kraftvaerk har udviklet løsningen, som Garrets kalder ’Stores Shopper’.

You need to accept our cookies to see this element.

Ved at gribe teknologien og intelligente web-baserede værktøjer forenkler vi hverdagen ombord, samtidig med at vi sikrer en bedre kvalitet af data.

— Mogens Thyssen, Head of Commercial, Garrets

I tal

Nu er det blevet nemmere for rederiernes skibe at bestille varer til søs. Kraftvaerk har sammen med Garrets udviklet en digital indkøbsportal, der lagrer så store mængder data i browseren, at indkøbsportalen fungerer uden daglig adgang til internettet. Det betyder, at varebestilling foregår til søs og leveres i havn. Samtidig kan det offline varekatalog opdateres både til søs via optimeret datatransfer over satellit og i havn på wi-fi.

Én solid markedsleder

Garrets er verdensledende inden for proviant og teknisk management til det globale shipping-miljø og forsyner næsten 1900 skibe rundt om i verden.

Én smart online portal

Ordrehåndteringen er effektiviseret både hos Garrets og ombord på skibene, og risikoen for manuelle fejl er reduceret markant. Det skyldes, at al data er sat i system i én digital online portal.

Én digital frontløber

På seks måneder har Kraftvaerk og Garrets udviklet en digital indkøbsportal, der fungerer uden daglig adgang til internet. Det hurtige og intuitive ordreflow har allerede givet Garrets og deres kunder vind i sejlene.

71 % af jorden er dækket af vand – men ikke af internet

Kan man shoppe digitalt uden internet? Det korte svar er ’Ja’, hvis man spørger Kraftvaerk, som Garrets gjorde. Og det er hensigtsmæssigt, nu hvor 71 % af jorden er dækket af vand. Løsningen ’Stores Shopper’ placerer Garrets som digital frontløber på markedet inden for stores management – til gavn for kunderne, der hilser den digitale indkøbsportal mere end velkommen, fordi ordreprocessen er blevet optimeret og sat i system.

Den teknologiske genistreg er, at indkøbsportalen lagrer al data i browseren, indtil den ordreansvarlige gennemfører ordren. Al data er komprimeret til det minimale, så rederierne minimerer omkostninger til dataudveksling via satellit.

— Lisa Jensen, Head of Business Systems, Garrets

Fra Excel til e-commerce

Nemmere varebestilling. Forenklet informationsflow. Bedre planlægning. Bedre overblik. Større gennemsigtighed. Det er resultatet af at transformere Excel til e-commerce. Tidligere foregik al varebestilling via Excel-ark med store datamængder og ressourcekrævende administration. Nu foregår det hele langt smartere. En digital indkøbsportal samler alle produkter i et offline varekatalog, så de ordreansvarlige til søs langt fra wi-fi let kan fremsøge, browse og bestille ud fra et skibstilpasset produktudvalg.

Vores ambition er ”making our customers’ life at sea better”. Med den nye intuitive løsning har vi taget et afgørende skridt for at leve op til den ambition. Ved at gribe teknologien og intelligente web-baserede værktøjer forenkler vi hverdagen ombord, samtidig med at vi sikrer en bedre kvalitet af data. Det styrker os som forretning, at vi nu også kan interagere med vores kunder, når de er til søs.

— Mogens Thyssen, Head of Commercial, Garrets

Indkøbsportalen assisterer også med budgetstyring

Ligesom andre forretningsenheder skal rederiers skibe ude på havet også overholde budgetter. Gennem den nye indkøbsportal kan skibene nu bedre tracke indkøb løbende og sikre, at hver enkelt skibs budget bliver overholdt. Eksempelvis har Garrets nu mulighed for at overføre data omkring estimerede havnespecifikke priser, som giver skibenes indkøbsansvarlige til søs et prisoverslag, allerede inden en forespørgsel sendes afsted. Det skaber overblik over skibets budget og flere muligheder for indkøb i den respektive havn.

Den nye intuitive løsning muliggør komprimering af data, så vi kan forøge mængden af delt data, hvilket forbedrer forholdene for vores kunder på skibene: nemmere varebestilling, forenklet informationsflow, bedre planlægning og bedre overblik. Det er fantastisk at kunne gå ud i markedet med en digital indkøbsløsning, der rent faktisk gør en forskel. Optimering af tidsforbrug og minimering af manuelle fejl er to vigtige konkurrenceparametre for vores kunder.

— Mogens Thyssen, Head of Commercial, Garrets

Det hele handler om intelligente integrationer

Kraftvaerk har udviklet den digitale indkøbsportal som PWA (Progressive Web App) og med Episerver e-commerce. PWA er en teknologi som passer til situationer, hvor brugerne skal arbejde offline, og hvor store mængder indhold kan ligge i browseren. Kraftvaerk har tillige udviklet integrationer fra indkøbsportalen til Garrets’ ERP-system, Microsoft Dynamics AX.

Vi sætter vores kunders interesser forrest

Line Heimer

Engagement Director

+45 20 97 26 02
line.heimer@kraftvaerk.com