Midttrafik. Fra pap til app med CIS

Nu kører bussen for Midttrafik og deres Ungdomskort-kunder. I samarbejde har Kraftvaerk og Midttrafik udviklet et card issuing system (CIS), der forbinder mitungdomskort.dk med Midttrafik app. Det betyder, at Midttrafiks kunder kan modtage Ungdomskort på app i stedet for på pap. Resultatet er glade kunder, mindre tid og færre penge brugt på administration og frimærker.

I tal

Midttrafik har en meget populær og velfungerende app til mobilbilletter og pendlerkort (Midttrafik app). Udfordringen er, at Ungdomskort ikke er understøttet i app’en. Det betyder, at Midttrafik benytter et it-system, hvorfra alle Ungdomskort bliver udsendt som papkort. En dyr og ikke kundevenlig løsning da bestillingen skal foregå to uger i forvejen for at nå produktion og post-udsendelse. Med den nye CIS-løsning er det muligt for Ungdomskort-kunder at få leveret kortet på Midttrafik app, når de bestiller Ungdomskort.

Færre udgifter til porto

Midttrafik har allerede opnået besparelser på 70.000 kr. En besparelse der kun vil stige jo flere kunder, som tager Midttrafik app i brug.

25% mindre administration

Afhængig af kundens tidligere kort kan CIS-løsningen beslutte, om en periode kan godkendes og automatisk udstedes, eller om der er brug for manuelle tilpasninger.

30 % på app’en

Mere end 30 % af kunderne modtager allerede deres Ungdomskort på app’en, og Midttrafik forventer at tallet vil stige efter sommerferien, når de nye studerende skal have Ungdomskort.

Nem og fleksibel administration af Ungdomskort på Midttrafik app

Automatisk godkendelse.

CIS-løsningen kan godkende op i mod 90 % af alle Ungdomskort automatisk. Godkendelsen er baseret på forretningslogik, som Kraftvaerk har udviklet i tæt samarbejde med Midttrafik. For de kort, hvor der er behov for manuel godkendelse, er det blevet nemmere for Midttrafiks medarbejdere at se og ændre i data samt at godkende kortet manuelt.

 

Forbedret kundeservice.

Alle hændelser udført af CIS-løsningen, kunder og medarbejdere bliver logget og kan fremsøges. Det gør det enkelt for Midttrafik at følge, hvornår forskellige handlinger er sket. Midttrafiks kundecenter kan også langt hurtigere hjælpe de kunder, der ringer eller skriver, da kundeoversigten i CIS viser al historik for én kunde på samme skærm. Der er også blevet bygget en bro til mitungdomskort.dk, så kundecentret kan se begge datakilder på samme tidspunkt.

 

Rapportering.

CIS understøtter flere typer af rapporter, blandt andet rapporter til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Skræddersyede rapporter kan bruges til statistik og analyse, som muliggør bedre og mere rettidig kommunikation med kunderne.

CIS opfylder vores ønsker til et system med stor brugervenlighed, fleksibilitet og sikker drift.

— Jeppe Færgegaard Sørensen 2020, Midttrafik

I skyen med fokus på driftssikkerhed og fleksibilitet

Skalerbarhed i skyen.

Kraftvaerk har udviklet CIS-løsningen gennem en serviceorienteret arkitektur i Microsoft Azure. Den skalerbare CIS-løsning i skyen medfører, at vi kan skalere op, når der er stort pres på bestilling af Ungdomskort i starten af skoleåret, samt at driftsomkostninger bliver minimale i perioder med lavere aktivitet.

 

Integrationer skaber forskellen.

CIS-løsningens visuelle komponent er en administrationswebside for Midttrafiks kundecenter og servicemedarbejdere. Websiden er bygget som en Azure webapp med brugerautentificering af forskellige roller. Den responsive brugergrænsefladen er bygget i Vue.JS.

Via integrationer henter systemet kortdata fra mitungdomskort.dk, tillader behandling af kortdata og sender dem via integrationer videre til Midttrafik app. Logikken er bygget som Azure functions, som leverer beskeder gennem en service bus. Disse functions er selve hjertet i systemet.

Hændelser bliver logget i Cosmos DB, Azure Tables og Azure SQL. Relationelle data opbevares i Azure SQL. Løsningen monitoreres 24/7 med Application Insights, som notifierer særlige hændelses via e-mail og MS Teams-kanaler.

Kraftvaerk har stor indsigt i vores produkter, de er løsningsorienterede og meget professionelle. Samarbejdet har været en fornøjelse.

— Britta Charmig 2020, Midttrafik

Øget fleksibilitet

Midttrafik har øget fleksibiliteten for deres Ungdomskortkunder, da de nu kan bestille og betale for næste periode i app’en. Levering- og produktionstid er forkortet, hvilket også øger fleksibiliteten.

Mulighed for at servicere kunderne bedre med Ungdomskort i Midttrafik app

Løsningen har haft stor betydning for Midttrafik Kundecenter, hvor der nu er frigivet ressourcer til andre opgaver.

— Jeppe Færgegaard Sørensen 2020, Midttrafik

Vi sætter vores kunders interesser forrest

Anders Olsson

Lead Project Manager


anders.olsson@kraftvaerk.com