Hvordan samarbejde styrker innovationshastigheden

Hvis det forgangne år har lært os noget som helst, så er det, at virksomheder, der har formået hurtigt at omstille sig, har vundet, skriver manager i Kraftvaerk Adam Osbirk Moe i denne klumme.

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Innovationshastighed er et udtryk for, hvor hurtigt man kan lancere nye platforme, nye services, features og ydelser baseret på den eksisterende IT-arkitektur.

Når pandemien raser, aktiekurserne rutsjer, renten hopper eller noget fjerde, der påvirker, hvordan vi opfører os, er det for mange virksomheder vigtigere end nogensinde før at kunne omstille sig og flytte sin forretning.

Kunder er tvunget til at handle online, samarbejdspartnere har behov for hurtigere og smidigere arbejdsprocesser, og medarbejdere skal kunne arbejde og løse opgaver hjemmefra.

Ikke at forandre noget er selvmord, men at forandre hovedløst er lige så farligt, så hvordan rammer den skarpe CIO rigtigt?

Forretning og IT skal spille sammen

På forretningssiden skal der være en forståelse for, at IT er med til at skabe resultater ved at udnytte arkitektur og systemer. Omvendt er det en forudsætning, at der på IT siden er forståelse for, at IT alene er et værktøj til at optimere og drive forretningen – aldrig et mål i sig selv. Et klassisk eksempel på at dette samarbejde ikke fungerer, er skygge-IT.

Skygge-IT er investeringer i forretningen i SaaS løsninger, små siloer, brug af private dropboxes, udgifter til forskellige IT-services og ydelser, der bliver betalt af enheder i forretningen og derfor ikke fremgår af IT-budgettet. Undersøgelser har vist, at der bliver brugt op mod 40% mere på IT, end der fremgår af IT-budgetterne.

Konsekvenserne af denne skygge-IT er lige så kedelige, som de er alvorlige:

  • Manglende adgangskontrol
  • Enheder der benytter skygge-IT, opererer ikke med de samme datakilder, som enheder der bruger corporate værktøjer, og derfor har de måske et fejlagtigt datagrundlag
  • Compliance, hvis man f.eks. opbevarer GDPR-data på iCloud
  • Cross-channel consistency er svær eller umulig at opnå

Skygge-IT sænker i det hele taget hastigheden, en virksomhed kan iværksætte nye løsninger og features med, og forhindrer at virksomheden kan bruge – og genbruge – data på tværs af kanaler.

Problemstillingen har to sider:

  1. IT stiller ikke de værktøjer til rådighed for forretningen, som forretningen efterspørger. Derfor anskaffer forretningen selv de nødvendige værktøjer
  2. Forretningen samarbejder ikke med IT om at udnytte de værktøjer, der allerede er investeret i

Når forretningen forstår IT-strategien og kender til applikationslandskabet, kan de stille bedre krav. Når IT forstår forretningens behov for løsninger bedre, anskaffer forretningen ikke skygge-IT. Hvis man ellers er enige om målene, så er det i det daglige arbejde, samarbejdet skal fungere. Men hvis der er modstridende målsætninger mellem, hvad IT bliver målt på, og hvad forretningen bliver målt på, er det ødelæggende for innovationshastigheden.

Det bedste råd: Afsæt tid. Hold de nødvendige workshops, og få sikret, at de enkelte afdelinger, der er afhængige af hinanden, får alignet deres målsætninger klart og tydeligt!

At kunne bevæge sig i dette felt kræver stærke kommunikationsevner, forretningsforståelse og people skills hos CIO for at kunne forklare strategien samt lytte og give sparring i arbejdet med at sikre at forretning og IT har samme mål

Den moderne CIO

I dag skal en CIO kunne være partner med linjeledere og mellemledere i bestræbelserne på at styrke omkostningskontrol og CX/UX i forhold til både marked, kunder og medarbejdere.

Forretningen bør koncentrere sig om salg, kundeservice, kommunikation, budskaber og transaktioner. IT skal indgå i dialog omkring, hvilke opgaver der skal løses, hvilke værktøjer der skal bruges og hvordan opgaverne løses bedst baseret på den arkitektur og strategi for brug af cloud services og on-prem løsninger, som er defineret af IT-afdelingen.

CIO’en skal i jagten på at kunne skabe teknologiunderstøttet forretningsudvikling turde tage skridt der måske ikke altid er lige populære – men som er nødvendige.

I visse virksomheder er der en uvilje mod, at lade maskiner overtage opgaver, som i mange år har været menneskelige opgaver. Det kommer sig måske af, at man tidligere ikke stolede på teknikken, og man derfor gerne ville tjekke med det skarpe menneskelige øje. Men der er sker mange epokegørende initiativer indenfor native cloud applikationer, infrastruktur, DevOps og cloud services, som langt overhaler, hvad den menneskelige hjerne formår.

Her er det vigtigt, at CIO’en agerer som en leder, der tør iværksætte cloud services og teknologier, så processer og arbejdsgange kan optimeres. På den måde kan innovationshastigheden øges, samarbejdet med forretningen styrkes og forretningens tendens til at investere i skygge-IT formindsket. Men det kræver mod og lederskab ikke bare at holde fast i en on-premise tankegang, blot fordi det er det, IT-afdelingen er mest komfortabel med.

Systemunderstøttelse til forretningen

At kunne kommunikere, forstå visionen, arbejde for fælles mål, indgå som en sparringspartner og have et kundecentrisk mindsæt som CIO er et grundvilkår for, at IT og forretning sammen kan opnå succes.

Men et er at indgå i dialoger om målsætninger og være sparringspartner. Noget andet er at holde fast i sin faglighed som CIO.

CIO skal som minimum kunne forklare:

  • hvorfor IT-arkitektur er vigtigt
  • hvorfor man gerne vil konsolidere sine systemer på færre platforme
  • hvorfor man ønsker at undgå skygge-IT

Hvis ikke CIO’en formår at fastholde det fokus i sit samarbejde med forretningen, ender man med et knopskydende brombærkrat, hvor lancering af nye digitale initiativer drukner i teknisk gæld og langsomme releases.

Omvendt, hvis du som CIO formår at forklare, hvorfor ovenstående er vigtigt, er du allerede godt på vej til at være en leder i C-suiten, der hele tiden kan tale ind til en teknologi-understøttet forretningsudvikling baseret på fælles mål, samarbejde og evne til at tilbyde stærke løsninger, der rammer markedet på det rigtige tidspunkt.

 

Klummen er publiceret i IT Watch den 19.07.2021

Vi sætter vores kunders interesser forrest

København

Prags Boulevard 80, 4. sal

+45 70 22 64 80
contact@kraftvaerk.com