Ett gemensamt mål. Flera karriärvägar

Det handlar om dig, din roll på Kraftvaerk och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina karriärmål. Oavsett vilken väg du vill gå drivs vi av ett gemensamt mål om att utveckla våra kunders verksamhet.

Utvecklare, Konsult eller Arkitekt?

På Kraftvaerk arbetar vi utifrån ett antal definierade karriärvägar inom tre olika spår: Utvecklare, Konsult eller Arkitekt. Du hjälper själv till att definiera din väg och väljer i vilken riktning du vill gå. Genom halvårliga utvecklingssamtal följer vi upp och ser till att du går i rätt riktning. Nedan kan du läsa om egenskaperna för varje spår.

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Utvecklare

 • Skriver utmärkt kod av hög kvalitet som uppfyller gällande kodstandard
 • Använder enhetstest och verifierar egen kod
 • Säkerställer effektiv användning av distributionsverktyg i hela teamet
 • Granskar kod från andra teammedlemmar och säkerställer hög kvalitet
 • Säkerställer enhetlighet mellan moduler och komponenter och att de utvecklas med återbruk i åtanke
 • Säkerställer fullständighet i utvecklingsuppgifter
 • Säkerställer att lösningen som helhet uppfyller design- och affärskrav
 • Använder programvaruarkitekturen effektivt och säkerställer samma användning och kvalitet i hela teamet
 • Sätter upp utvecklingsmiljöer som kan rullas ut effektivt bland teammedlemmarna
 • Löser tekniskt komplexa uppgifter
 • Har redan eller har potential att bli MVP på en eller flera plattformar
Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Konsult

 • Hanterar flera projekt och kunder
 • Levererar komplexa lösningar av hög kvalitet i tid och inom budget
 • Säkerställer att lösningens affärsvärde uppnås, utvecklas och följs upp
 • Utarbetar genomförbara projektplaner och roadmaps tillsammans med kunden. Planerar framåt och säkerställer projektleverans utan överraskningar
 • Kommunicerar tydligt och korrekt och rapporterar regelbundet till kunderna och ser till att frågor, risker och förändringar i leverans och ekonomi kommuniceras och hanteras på ett bra sätt
 • Säkerställer att leveranser är av hög kvalitet både ur ett tekniskt och ett affärsmässigt perspektiv
 • Säkerställer social och professionell utveckling av kollegor i projekt och i team
 • Säkerställer effektiv leverans och affärsimplementering av lösningen
 • Deltar i försäljning och utvecklar egna strategiska relationer med kunder och partners
Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Arkitekt

 • Designar tekniska lösningar för att passa affärskrav inklusive programvaruarkitektur, integrationsmönster etc.
 • Skriver utmärkt kod av hög kvalitet som uppfyller gällande kodstandarder
 • Definierar skalbar och robust teknisk infrastruktur som passar företagets krav
 • Deltar i försäljningsaktiviteter och skriver lösningssvar etc.
 • Identifierar utvecklingsuppgifter och säkerställer att företagets krav uppfylls
 • Kan definiera lösningar med respekt för slutanvändare
 • Ser till att kunskap om komponenter, lösningar etc. överförs över projekt för att säkerställa återanvändbarhet och utveckling av best practice
 • Säkerställer utveckling av Kraftvaerk ur ett tekniskt perspektiv och bidrar till best practice
 • Skapar en miljö där komplexa utmaningar löses
 • Granskar programmeringsmetoder över projekt och lösningar

Kraftvaerk är en Karriär

Vi vill skapa en karriär för människor i Kraftvaerk. Därför har vi också sett till att våra karriärinitiativ hänger ihop, så att du kan gå från konsult till chef, ​​om du har förmågan, lusten och de personliga egenskaperna. Vill du också vara en del av utvecklingen?

Se våra lediga tjänster här.

Vill du vara en del av utvecklingen?

Stockholm

Hammarby Kaj 18

+46 (0) 727 03 14 41
contact@kraftvaerk.com