Mentor & Mentee

Vi ser till att du får en bra start på Kraftvaerk och en erfaren sparringpartner för din karriärutveckling.

Kraftvaerks mentorprogram

På Kraftvaerk har vi upprättat ett mentorprogram för att säkerställa en god onboarding av nyanställda och för att säkerställa utvecklingen av befintliga medarbetare. Vi tror att ett mentorskap är ett utvecklande samarbete mellan två personer med olika erfarenhetsbaser, men där båda kan uppnå nytt lärande, nya insikter och personlig utveckling.

Mentee

Vårt mentorprogram innebär att du som ny på Kraftvaerk aldrig är ensam. Du får en mentor som följer dig i din utveckling och som du kan vända dig till för rådgivning. Din mentor hjälper till att se till att du trivs och är i personlig och professionell utveckling. Som adept kommer du särskilt att fokusera på dina egna mål och du kommer att få stöd och råd från din mentor.

Mentor

En mentor är en person som genom större erfarenhet på Kraftvaerk – och i allmänhet – kan hjälpa sin adept med kunskap och insikt om ämnen som professionell utveckling och karriärrelaterade frågor. En mentor är tränad i att observera, lyssna, ställa bra frågor och kombinera nya insikter. Mentorrollen ger också en möjlighet att utveckla ledarskap.

Vi är en lärlingsplats, inte bara ett konsultföretag. En smältdegel där ’mästare’ och ’lärlingar’ arbetar på lika villkor enligt solida principer, värderingar och riktlinjer.

— Otto Andersen, grundare och VD, Kraftvaerk (Manifest 2004)

Vi har alla ett stort ansvar

Som företag och kollega har vi alla ett stort ansvar, som handlar om att hjälpa varandra, få varandra att växa och skapa glädje, entusiasm och motivation.

Vill du vara en del av utvecklingen?