Förbättrade digitala lösningar för onlinefinansiering.

Resurs Bank erbjuder smarta betalnings- och finansieringslösningar för privatpersoner och företag. Sedan 2014 har Kraftvaerk och Resurs Bank samarbetat för att underhålla och vidareutveckla funktioner för Resurs Banks online-finansieringslösningar på den danska marknaden.

Resurs Bank

Resurs Bank har ett universum av webbplatser. Samarbetet började när Resurs Bank letade efter en partner för att säkerställa hög drifttid och kontinuerliga förbättringar för att driva deras lånelösningar framåt. Utmaningen var en kort migrationsfrist, eftersom Resurs Banks leverantör var tvungen att säga upp avtalet. Migreringen, inklusive kunskapsöverföring, slutfördes enligt plan.

Större återförsäljar-nätverk

En ny Umbraco-lösning för återförsäljare gör det möjligt för Resurs Bank att justera låneräntor, villkor etc. Detta får fler partners till Resurs Bank och ökar antalet ansökningar och leads.

Hög tillgänglighet

För Resurs Banks lånepartners är tillgängligheten av onlinelösningarna affärskritisk. Därför har mycket fokus varit på testning, driftsplanering och snabb support när det gäller incidenter.

Pågående utveckling

SMS-aviseringar. Elektronisk signatur (Signicat). Ny Umbraco-webbplats. Tillsammans säkerställer Resurs Bank och Kraftvaerk fortlöpande utveckling av affärskritiska IT-lösningar.

Migrering. Från gammal till ny serverinstallation

Kraftvaerk migrerar Resurs Banks befintliga webblösningar för online-låneapplikationer till en ny serverinstallation. Syftet är att uppfylla Resurs Banks krav på snabb service vid produktionsfrågor.

Oavsett projekttyp, litet eller stort, har Kraftvaerk levererat i tid och enligt uppskattningarna med bra projektledning och lösningsbeskrivningar. Det har uppskattats mycket i Resurs Bank och visar verklig professionalism.

— Laurent Rigaut, IT Site Manager, Resurs Bank (2020)

En webbplats. Enskilda sidor till alla återförsäljare

Resurs Bank har ett brett nätverk av återförsäljare som erbjuder Resurs Banks finansieringsalternativ till kunder som köper produkter från återförsäljarnas butiker eller webbshoppar. Kraftvaerk har utvecklat en Umbraco-webbplats, från vilken Resurs Bank kan administrera varje återförsäljare individuellt och erbjuda olika typer av lån. Genom visuella anpassningar kan Resurs Bank också anpassa sidan med återförsäljarens visuella identitet (logotyp och färg). Detta säkerställer att varje enskild återförsäljare har en unik sida som kan integreras på återförsäljarnas egen webbplats eller webbshop. Umbraco-webbplatsen integreras med Resurs Banks banksystem för att hämta korrekta beräkningar på lån och räntesatser för varje begäran.

Webbplatser för låneansökningar

Resurs Banks låneansökningswebbplatser består av olika delar:

  • Integration med Resurs Banks banksystem
  • Administrativ webbplats för inställningar och logg
  • Kundinriktade webbplatser

Kraftvaerk hanterar ny utveckling, värd för systemens lösningar och service.

Kraftvaerk väntar inte på att Resurs Bank ska göra förfrågningar utan föreslår pågående förändringar och förbättringar. Vi uppskattar mycket denna proaktivitet som står i skarp kontrast till andra leverantörer jag har arbetat med tidigare.

— Laurent Rigaut, IT Site Manager, Resurs Bank (2020)

Ny utveckling. Underhåll. Konsultverksamhet

Kraftvaerk ansvarar för allt underhåll och ny utveckling av Resurs Banks finansieringssystem. Dessutom har Kraftvaerk en viktig roll i att hjälpa Resurs Banks utlåningspartners med deras finansieringslösningar.

Anpassad .NET och SQL-server

Resurs Banks webbplatser baseras på skräddarsydd .NET-kod och Umbraco med SQL-serverdatabas. Integrationer till externa backend-system, Signicat och SMS-meddelanden baseras på .NET-webbtjänster.

Vi sätter våra kunders behov först

Anders Olsson

Lead Project Manager


anders.olsson@kraftvaerk.com