Uusi yrityssivusto yli 100 vuoden vakuutushistorialle

Topdanmark, yksi Tanskan suurimmista vakuutusyhtiöistä, varmistaa jatkuvan kehityksen. Yrityssivustolla parannetaan sijoittajien, liikekumppaneiden ja potentiaalisten uusien työntekijöiden käyttökokemusta.

Topdanmark.com

Topdanmark aloitti merkittävän sivustohankkeen, jossa kaikki yrityksen verkkosivustot kootaan uudelle Java-alustalle. Kraftvaerk on kehitys- ja toteutuskumppanina. Projektin ensimmäinen osa oli uusia yrityssivusto (Topdanmark.com), jossa Kraftvaerk vastasi arkkitehtuurista, järjestelmäintegraatioista ja toteutuksesta.

Parempi käyttäjäkokemus

Uuden yrityssivuston avaamisen myötä Topdanmark otti käyttöön modernin alustan, jossa suunnittelu ja arkkitehtuuri auttavat luomaan parempia käyttökokemuksia.

Tehokas käyttöönotto

Uusi yrityssivusto otettiin käyttöön vain kahdessa kuukaudessa tehokkaiden prosessien ja sujuvan yhteistyön ansiosta.

Jatkuva kehitys

Uusi yrityssivusto on vain yksi monista Topdanmarkin ja Kraftvaerkin yhteistyöhankkeista. Olemme muun muassa kehittäneet yli 30 Topdanmark.dk-sovellusta - mukaan lukien integroinnit autovakuutusten hinnan laskemiseen ja Globusiin (chatbot).

Vanhasta alustasta Topdigitaliin

Hankkeen avulla haluttiin myös uudistaa Topdanmarkin brändiä ja verkkosivusto suunniteltiin mahdollistamaan tehokas viestintä eri sidosryhmille. Uuden ilmeen lisäksi tavoitteita tukivat uusi ja moderni alusta, uusi arkkitehtuuri sekä nopea toteutus. Topdanmarkilla on nyt verkkosivusto, jossa käyttäjäkokemus on keskiössä ja jonka taustalla olevat ratkaisut integroituvat muun Topdanmarkin organisaation kanssa.

Sivuston rakentaminen uudelle alustalle 2 kuukaudessa, mukaan lukien siirtyminen uuteen CMS:ään ja sisällön, toiminnan ja rakenteen uudelleen suunnittelu on monimutkainen tehtävä. Olen erittäin kiitollinen yhteistyöstä Kraftvaerkin kanssa. Kraftvaerk on avustanut erittäin monimutkaisten tietorakenteiden kehittämisessä ja esittämisessä, ja lisäksi Kraftvaerkin konsultit toimivat tehtävän pääarkkitehteina. Kraftvaerkin ammattitaito työskennellä sekä alusta-arkkitehtuurin parissa, konsultatiivisissa tehtävissä Bloomreachin (CMS) kehittämiseksi että käytännön kehitystyössä on antanut meille mahdollisuuden toimittaa .com-sivusto niin lyhyessä ajassa.

— Helena Magidas Johansen,IT/Markkinointikonsultti ja teknologiajohtajuus topdanmark.com-projektissa, Topdanmark

Uudistus mahdollistaa paremman ja vuorovaikutuksellisen viestinnän asiakkaiden kanssa

Topdanmarkin kehitysprojektin tavoitteena oli koota kaikki yrityksen verkkosivut yhdelle verkkosivustoalustalle. Tämä vaatii integraatioita yrityksen ulkopuolelle, joiden avulla Topdanmark voi sopeutua nopeammin uusiin ja muuttuviin markkinoiden tarpeisiin. Lisäksi Kraftvaerk kehitti sisäisiä integraatioita, jotka yhdistävät Topdanmarkin IT-järjestelmät koko yritykseen.

Bloomreach – Java, joka toimii

Kraftvaerk on kehittänyt Topdanmarkin uuden verkkosivuston Bloomreach CMS:llä. Bloomreach on avoimen lähdekoodin järjestelmä, joka integroi tiedot, sisällöt ja palvelut keskittyen luomaan kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen. Vuodesta 2018 alkaen Kraftvaerk on toiminut Bloomreach-hopeapartnerina.

Mitä haluaisit kehittää kanssamme?

Reetta Peltonen

Engagement Director

+358 10 323 5951
reetta.peltonen@kraftvaerk.com