Digitalt paint-over løfter malergigant

I tæt samarbejde har Flügger og Kraftvaerk øget digitalisering og automatisering af Flüggers værdikæde. Det er sket ved at implementere PIM, udvikle en skandinavisk e-handelsplatform og løfte alle Flüggers websites op på en mere tidssvarende platform. Og samtidig sikre at alle løsninger spiller sammen med Flüggers eksisterende IT-landskab.

Hundredvis af produkter

Med implementering af PIM har Flügger fået overblik over alle produktdata i ét samlet system. I dag er data fra flere hundrede produkter beriget og sat i system. PIM-systemet minimerer tidskrævende administration af produktinformationer på tværs af landegrænser, produkter og kanaler.

1 klik erstatter 100

Time-to-market processen er blevet markant hurtigere. Flügger kan nu qua det fuldautomatisrede set-up samkøre og kvalitetsikre produktinformationer, varedeklarationer og mærkningsforordninger. Med ét klik får kunder opdateret produktinformation.

99 % digital forretning

Nyt PIM-system, ny e-commerce løsning og ny CMS platform med integrationer, der forbinder organisationen, betyder, at Flügger nu kan kalde sig digitale stort set hele vejen rundt. I pipelinen ligger tilmed systemudvikling, der skal styrke Flüggers e-handel endnu mere.

Teknologi og kundeoplevelser er to sider af samme sag. Kunderne forventer sammenhæng på tværs af kanaler, og de forventer hurtighed, korrekthed og individuel personalisering. Når systemerne er integrerede og bundet rigtig godt sammen, kan man skabe mere kundecentriske oplevelser, som gør en forskel for kunden.

— Mads C. Prytz, Head of E-Business, Flügger group A/S.

Klar til skærpede miljøkrav

Flügger opererer i et marked, hvor der ofte kommer nye reguleringer og skærpede miljøkrav, som virksomheden skal overholde. Det stiller krav til en smidig værdikæde med automatiske og effektive processer. Og netop den del ønskede Flügger at forbedre med det nye PIM-system

Fra manuelle processer til automatisering

Med et PIM-system har Flügger effektiviseret deres håndtering af produktdata. Det betyder, at markedslederen nu kan styre informationer om hvert enkelt produkt og dermed hurtigt opdatere og eksekvere på ændringer i produktinformation. Det gælder uanset, hvor store mængder der er tale om, eller hvor mange kanaler og markeder det drejer sig om.

E-handel – først til Skandinavien, og derefter ud i Europa

I forbindelse med PIM-implementeringen har Kraftvaerk udviklet malergigiantens første e-handelsplatform til det skandinaviske marked. For at skabe mest mulig værdi integrerer den nye webshop (baseret på Episerver Commerce) med PIM-systemet. Det betyder blandt andet, at:

  • Flüggers produktinformationen automatisk bliver opdateret i webshop på tværs af markeder
  • Flügger kan fremvise et større produktsortiment online
  • Flügger hurtigere kan tilgå nye markeder.

Det hele er forbundet: PIM, ERP, CMS, Azure

PIM-løsningens primære datakilde er ERP. Fuld synkronisering mellem PIM og ERP sker via ugentlige kørsler, der overfører al produktdata. To gange dagligt bliver der også overført delta-data, så PIM altid er opdateret. Udover ERP-integrationen er der udviklet custom integrationer til blandt andet Flüggers billeddatabase, der automatisk beriger produkter i PIM med korrekte produktbilleder. Produkter/produktgrupper i PIM får også automatisk tilknyttet sikkerhedsdatablade gennem en integration til eksternt IT-system.

Ny CMS platform. Som en del af Flüggers digitalisering har Flügger skiftet CMS platform til Episerver. Alle websites er samlet ét sted i en tidssvarende platform, der understøtter Flüggers behov for digitalisering af værdikæden.

Fra PIM til CMS helt automatisk. Når et produkt i PIM opfylder en række definerede kriterier, er det klart til at blive vist på Flüggers website, og bliver automatisk sendt til Episerver (websitets bagved liggende CMS).

Smarte integrationer i cloud. Flüggers PIM-løsning er baseret på den nye cloud version af inRiver kaldet iPMC. Det gør integrationer lettere at håndtere via tilgængelige komponenter i Azure fx Storage Accounts, Functions mm.

Vi sætter vores kunders interesser forrest

Rasmus Kjær Madsen

Engagement Director

+45 53 72 97 84
rasmus.kjaer@kraftvaerk.com