Flown #1.

Det er menneskeligt at fejle. Kraftvaerk har udviklet et unikt test og monitorerings værktøj, kaldet Flown, til at køre automatiserede test, fordi vi ved at det er menneskeligt at fejle.

Vi kan alle lave fejl.

Det er menneskeligt at fejle, og derfor forståeligt at der kan være fejl i udviklingen af software. Det er den dag i dag stadig mennesker, som sidder og skriver den kode, der slutteligt bliver til et website, en portal, en app eller anden teknisk platform. Ofte er det ikke udvikleren, der har fejlet, derimod er den opstået, ved at en tredjeparts integration har slået fejl, teknologi er blevet forældet, eller ved redaktørens ændringer. På trods af at det er meget almindeligt og menneskeligt at fejle, så møder vi ofte en undren over, at det kan ske. Derfor er vi i Kraftvaerk blevet gode til at minimere fejl, og fjerne det menneskelige element fra ligningen.

Fejl i en løsning kan skyldes mange forskellige forhold, og det kan være svært at finde frem til fejlen. Det siger sig selv, at jo større og mere kompleks løsning, des mere kompliceret og tidskrævende er det, at finde frem til fejlene.

Hvis vi tager et skridt tilbage og forestiller os, om det er muligt at lave en løsning uden fejl, så må det teoretiske svar være ja, men virkelighedens svar er nej. En god sammenligning er, at tænke på softwareudvikling som en bog. Der er ofte stavefejl i bøger, og de fleste kan sikkert huske at have fundet en stavefejl mens de læste, på trods af at der er læst korrektur to, tre måske fire gange. Altså er det også menneskeligt og naturligt at lave stavefejl.

Bøger og software skal begge kunne anvendes til det ønskede formål, selvom der kan være småfejl, men graverende fejl gør dem begge ubrugelige. Hvis en bog mangler den sidste side, er den ikke meget værd for læseren, ligeledes er en webshop uden købsknap ikke noget værd for hverken virksomheden eller forbrugeren.

Delkonklusion.

Delkonklusionen må være, at der findes fejl alle steder, og at det er menneskeligt at fejle. Vi må dog ikke underkende, at fejl kan være ekstrem dyre, og med det brede udvalg der er af leverandører og varer, kan man nemt miste en kunde, hvis fejlen er for invasiv, eller der er for mange af dem. Derfor er det vigtigt at finde og løse så mange fejl som muligt.

Hos Kraftvaerk ved vi ikke meget om produktionen af bøger, men vi ved rigtig meget om udvikling af forskellige løsninger, ligesom vi også er skarpe på, hvordan vi minimerer fejl i de forskellige løsninger.

Fejl findes ved at teste en løsning igennem, det kan være unit test, end-to-end test og meget andet. De fleste test gennemføres ved at en person sidder og udfører dem, det kan gøres ved at klikke en portal igennem for at tjekke om man kan logge ind, opdatere sin profil eller andet.

At finde fejlene tager tid, koster penge og indeholder det menneskelige element som vi ved er fejlbarligt, men det er nu blevet muligt at nedbringe mængden af fejl. Med automatiserede test er mennesket taget ud af ligningen, og man kan være sikker på at en test kører på helt samme måde hver gang. Automatiseret test er ligeledes hurtigere at gennemføre og over tid også billigere.

Flown.

I Kraftvaerk har vi udviklet vores eget unikke monitoring og testværktøj, kaldet Flown, til at køre automatiserede test og monitoring, fordi vi ved at det er menneskeligt at fejle. Flown er i rivende udvikling, og bliver bedre dag for dag med nye og forbedrede testmuligheder. Vi ønsker ikke at erstatte mennesket i softwareudviklingen, men derimod bruge teknologi og software til at supplere menneskets evner. Det er i sin basale forstand, det vi laver i Kraftvaerk.

Vil du vide mere, så lad Kraftvaerk og Flown hjælpe dig med at finde de menneskelige fejl der kan opstå. I den kommende tid vil vi skrive mere om, hvordan Flown fungerer, og hvilken værdi det skaber. 

Vil du høre mere?

Rene Christensen

Senior Architect

+45 70 22 64 80
rene.christensen@kraftvaerk.com