Sisältöön panostamalla parempia tuloksia

Yli 90% B2B-ostajista etsii tietoa verkosta ennen potentiaalisen kumppanin kontaktointia. Tarjoammeko varmasti oikeaa sisältöä sitä etsiville? Kuinka arvioida sisältöä asiakkaan tai työnhakijan silmin?

Mikä merkitys sisällöillä on sivuston menestykseen?

Tietoa on paljon ja vaatimukset sisällön laadulle kasvavat jatkuvasti. Viime vuonna toiminut sisältö ei välttämättä enää vastaa kohderyhmien tarpeisiin. Haasteena on usein se, että kaiken tiedon joukosta on vaikea löytää se itselle tärkeä tieto. Sivustoilla käytettyihin sisältöihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Tiedon tulisi olla oleellista, selkeää ja sen tulisi olla helposti saatavilla niin sivuston kohderyhmälle kuin myös hakukoneille.

Sivuston menestymistä voi lähestyä kolmesta eri lähtökohdasta.

   1. Haluttu kohderyhmä halutaan ohjata omalle sivustolle. Oman sivuston olemassaolosta on kerrottava kohderyhmille. Hakukoneoptimoinnilla voidaan vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedetään millä hakusanoilla kohderyhmä etsii tietoa ja käytetään näitä sanoja hakukoneoptimoinnin periaatteiden mukaisesti sivustolla, jolloin parannetaan näkyvyyttä hakukoneissa. Omaan hakukonenäkyvyyteen panostaminen on suuri kilpailuetu markkinoilla. Mitä ylempää hakutuloksissa sivustosi löytyy, sen todennäköisemmin sivustollesi päädytään. Lisäksi kannataa mainostaa tärkeimmissä kanavissa.Sisällöillä on merkitystä niin hakukoneille kuin myös sivuston kohderyhmälle. Oikeiden hakusanojen käyttö sisällöissä ja houkuttelevat metakuvaukset, jotka ohjaavat kohderyhmää klikkaamaan hakukoneen ehdottamaa linkkiä sivustolle, ovat tärkeitä. Myös mainonnan sisältö on ratkaisevassa asemassa. Kun halutaan erottua omista kilpailijoista, kannattaa tutustua kilpailijoiden näkyvyyteen ja sisältöihin. Analysoimalla muiden alalla toimivien käyttäytymistä voidaan oppia ja saada uusia ideoita omaan tekemiseen. Markkinoilla on myös paljon työkaluja, joiden avulla kilpailija-analyysien tekeminen on helppoa ja nopeaa. Suosittelemme tarkistamaan sisältävätkö käyttämäsi työkalut tällaisen mahdollisuuden. Kun ensimmäisen vaiheen sisällöt ovat kunnossa, saadaan sivustolle kävijöitä.
   2. Tavoitteena on saada tulijat pysymään sivustolla ja siirtymään sivustolla kohti määriteltyjä tavoitetta eli esimerkiksi lukemaan lisää aiheesta. Houkuttelevat, ajantasaiset sekä kohderyhmää puhuttelevat sisällöt ovat avainasemassa, kun halutaan herättää luottamusta ja tarjota hyödyllistä sisältöä esimerkiksi päätöksenteon avuksi ja näin pitää kävijät sivustolla.
   3. Tavoitteet täyttyvät eli konvertoidaan esimerkiksi kävijä asiakkaaksi ostaessaan sivustolla tarjotun tuotteen tai kävijä ottaa yritykseen yhteyttä sivustolla olevan yhteydenoton avulla. Kaikkien näiden tavoitteiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa sisällöillä. Kun sivuston kävijään on saatu luotua suhde laadukkailla sisällöillä, kannattaa tätä suhdetta vaalia ja ylläpitää tarjoamalla hänelle myös jatkossa häntä kiinnostavaa sisältöä.

Mitä enemmän kävijöitä saadaan ohjattua sivustolle ja mitä enemmän he lukevat heille tärkeitä sisältöjä, sen todennäköisemmin sinä saavutat tavoitteesi ja menestyt. Jos haluaa menestyä, on myös muistettava seurata oman tekemisen vaikutuksia ja huollettava sisältöjä tarvittaessa.

Kuinka parantaa sisältöjä tehokkaasti?

Varsinkin uusilla verkkosivuilla kävijöiden käyttäytymisestä ei välttämättä ole kertynyt dataa, johon sisältöä koskevat päätökset voisi perustaa. Jokaisen sivustouudistuksen yhteydessä olisikin hyvä miettiä, kuinka dataa kerätään ja mihin dataa käytetään.

Kun puhutaan sisältöjen ylläpidosta, voidaan esimerkiksi miettiä seuraavia kehitystoimia:

 1. Hakusanatutkimus: Millä hakusanoilla kohderyhmäsi etsii sinua? Hakukonenäkyvyyden kannalta olisi hyvä tutkia, millä termejä kohderyhmä käyttää hakukoneissa ja lisätä näiden sanojen käyttöä sisällöissä. Näin lisätään sivustoliikenteen lisäksi sisältöjen luettavuutta, kun palvellaan kohdeyleisöä heidän omalla kielellään.
 2. Kohderyhmä: Tunnetko oman kohderyhmäsi tarpeeksi hyvin? Tarjoa kohderyhmällesi heitä puhuttelevaa ja heidän tarpeisiinsa sopivaa ajankohtaista sisältöä. Seuraa mitä kohderyhmäsi sivustollasi lukee ja mikä heitä kiinnostaa ja pidä sisältösi tuoreena. Päivitä vanhat sisältösi vastaamaan ajantasaista tietoa.
 3. Sivustohaku: Löytyvätkö sisältösi sisäisen haun avulla? Varmista, että sisäinen hakusi on tarpeeksi älykäs ja esittää hakijalle oleellisia hakutuloksia. Jos pystyt seuraamaan sivustohakusi käyttöä, voit hyödyntää tätä informaatiota joko luomalla uusia sisältöjä käytettyjen hakusanojen perusteella tai lisäämällä hakusanoja olemassa oleviin sisältöihin.
 4. Käyttäjäpolut ja käyttäytymiskartat: Löytävätkö sivustolle tulijat tarvitsemansa sisällön helposti?
  Kun kävijät tulevat sivustollesi mielenkiintoisen sisällön perässä, tarjoa heille mahdollisuus tutustua myös muuhun sisältöön sivustollasi. Jos kävijä tulee etsimään tiettyä sisältöä sivustollesi, varmista, että hän löytää sisällön helposti. Nykyään monet sisällönhallintajärjestelmät (CMS) tarjoavat valmiita työkaluja sivuston käyttäjän seurantaan, mutta tähän on olemassa myös erillisiä ohjelmia. Ohjaa kävijää sivustollasi siirtymään seuraaviin sisältöihin, jotka lopulta johtavat konversioon. Käyttäjäpolut ja heatmapit kuvaavat asiakkaiden käyttäytymistä sivustollasi ja ovat oiva apuväline, jos haluat nähdä kohtaavatko kävijät umpikujan sivustollasi tai jos jonkin sivun sisältö karkottaa kävijät sivustoltasi.

Analytiikan hyödyntäminen sisällön tuottamisen tukena

Monet teknologiat tarjoavat työkaluja analytiikan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Analytiikkaa kannattaa käyttää päätöksenteossa, jolloin se pohjautuu oikeaan tietoon. Analytiikan avulla on myös mahdollista selvittää, toimivatko uudet ideat omalla kohderyhmällä vai eivät.

Dataa kertyy paljon, joten voi olla vaikea hahmottaa mitä kaikkea tulisi seurata. Keskity tärkeimpiin asioihin ja tavoitteisiisi. Jo pienillä muutoksilla voi saada suuren muutoksen aikaan. Aloita pienesti ja laajenna myöhemmin mutta tee siitä kuitenkin rutiinia.

Koska teknologian ja datan hyödyntämisestä on tässä kirjoituksessa mainittu useamman kerran, tulemme kirjoittamaan tästä aiheesta oman blogikirjoituksen. Kannattaa pysyä kuulolla tai jos et malta odottaa, kerromme mielellämme jo etukäteen. Ole rohkeasti yhteydessä.

Mitä haluaisit kehittää kanssamme?

Reetta Peltonen

Engagement Director

+358 10 323 5951
reetta.peltonen@kraftvaerk.com