Tietoon perustuva personointi

Relevanttia sisältöä. Tiedolla ohjattu (data-driven) personointi on nimenomaan lukijalle relevantin sisällön esittämistä

Tiedolla ohjattu personointi

Episerver, IIH Nordic ja Kraftvaerk pitivät yhteisen aamuseminaarin Kööpenhaminassa. Aihe on ajankohtainen ja haluamme auttaa asiakkaitamme onnistumaan personoinnissa. 

Personoitu  sisältö tiivistyy yhteen sanaan: Relevanttius. Tieto-ohjattu personointi on kaikessa yksinkertaisuudessaan relevantin sisällön, kuten esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden esittämistä, kohdeyleisölle. Tieto-ohjatussa personoinnissa sisältö kohtaa yleisönsä verkkopalvelussa kerätyn datan perusteella. Aamuseminaarissamme keskusteltiin siitä, että yksi tavoite tieto-ohjatulle personoinnille on luoda entistä tyytyväisempiä asiakkaita.

 

Määritä datastrategiasi personoitua asiakaskokemusta silmällä pitäen

Steen Rasmussen IIH Nordicilta antoi esimerkin siitä, kuinka hyvin määritetty datastrategia voi luoda yksilöllisen ja arvoa tuottavan kokemuksen asiakkaalle ja lisäarvoa myös itse yritykselle.

 

Kuinka aloittaa personointi

Kraftvaerkin Christian Haslund konkretisoi personoinnin aloittamista. Käytännönläheinen personoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen "The Personalization Maturity Model" - malli yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa dataan perustuvan personoidun sisällön luomisen.

 

Episerver Personalization -teknologia personoinnin mahdollistajana

Jakob Bartholdy Episerveriltä esitteli Episerver Personalization -teknologiaa, joka perustuu tekoälyyn. Alusta kerää tietoa yleisön käyttäytymisestä, ja luo automaattisesti tämän perusteella yksilöityä sisältöä sivuston kävijöille.

Mitä haluaisit kehittää kanssamme?

Reetta Peltonen

Engagement Director

+358 10 323 5951
reetta.peltonen@kraftvaerk.com