Toimiva tuotetiedonhallinta on kilpailuetu muutoksen keskellä

Muutos on pysyvä olotila ja siihen on kyettävä vastaamaan, jotta voidaan säilyä kilpailukykyisinä myös tulevaisuudessa.

Tuotetiedoilla kilpailuetua

Elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa mikään ei ole niin varmaa kuin muutos. Siitä hyvänä esimerkkinä on parhaillaan leviävä koronavirus, joka kylvää epävarmuutta ja jopa pelkoa kuluttajien keskellä. Uskaltaako kukaan enää tehdä ostopäätöstä, kun huomisesta ei ole varmuutta? Vaikka tällä hetkellä maailma on murroksessa niin tosiasia on se, että elämä jatkuu myös koronaviruksen jälkeenkin ja ihmiset eivät voi lopettaa kuluttamista kokonaan. Muutoksen keskellä korostuvat yritysten luomat, luottamusta herättävät, viestit asiakkaille. Kuluttajat tarvitsevat entistä täsmällisempiä tietoja tuotteista ja palveluista, jotta he voivat tehdä ostopäätöksen hyvillä mielin ja luottavaisina.

Nyt viimeistään on hyvä hetki varmistaa, että tuotetiedot ovat ajan tasalla

Edellinen vuosikymmen näytti, miten kehittyvät teknologiat haastavat yrityksiä muuttumaan ja muutoksen vauhti vain kiihtyy. Yritysten täytyy toden teolla haastaa omaa tekemistään ja miettiä tehokkaampia toimintamalleja, jotta menestyisivät alati kovenevassa kilpailussa. Vastatakseen kilpailuun on yrityksellä oltava keskitetty tuotetiedonhallintaratkaisu, jotta yhtenäiset ja ajantasaiset tuotetiedot ovat kaikkien sitä tarvitsevien sidosryhmien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Nykyajan asiakkaalle kanavalla ei sinänsä ole merkitystä vaan heille tulee tarjota yhtenäinen tuotekokemus kaikissa kosketuspisteissä, joissa asiakas valitsee yrityksen kanssa asioida. Jotta yritys voi taata tällaisen saumattoman tarinan tuotteen ympärille kaikissa kanavissa kaikkina aikoina, siihen tarvitaan kehittynyt tuotetiedonhallintaratkaisu, joka kykenee vastaamaan nykytarpeisiin, mutta myös skaalautumaan tulevaisuuteen ja niihin haasteisiin, jotka saatamme kohdata vasta vuosien kuluttua.

Hyvä asiakaskokemus kaiken perustana

Muuttuvassa maailmassa muuttuvat myös kuluttajien vaatimukset yrityksille. Jopa noin 85% asiakkaista sanoo asiakaskokemuksen olevan ensiarvoisen tärkeää, ja asiakkaat ovatkin valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän, jos asiakaskokemus sen ympärillä on sellainen, mikä saa heidät tyytyväiseksi. Tuottaakseen ensiluokkaista asiakaskokemusta, yritykset tarvitsevat sen rakennuspalikaksi laadukkaan ja ensiluokkaisen tuotetiedon, jotta kuluttaja tietää mitä saa. Kuluttajat haluavat entistä enemmän vaikuttaa asioihin ja sen vuoksi viestintä tuotteiden ja palveluiden ympärillä korostuu. Yritysten on kyettävä vastamaan kuluttajien muuttuviin vaatimuksiin tai muuten ne putoavat kilpailusta auttamatta pois.

Prosessit muutoksen keskiössä

Tuotetiedonhallinta koostuu monenlaisista prosesseista, joista kokonaisuus muodostuu. Tähän kokonaisuuteen liittyvät tavarantoimittajat, kolmannet osapuolet ja yrityksen eri osastot, jotka ovat tuotetiedon kanssa tekemisissä. Kokonaisuus voi usein olla melko kompleksinen, mutta hyvin suunnitellut ja valvotut tuotetiedon prosessit takaavat onnistumisen myös suuremmissa organisaatioissa. Se ei kuitenkaan riitä, että prosessit luodaan kerran ja niitä noudatetaan. Voittajina selviytyvät ne yritykset, jotka kykenevät muutoksiin prosesseissaan. Koska asiakkaiden vaatimukset muuttuvat koko ajan, on myös yritysten aika ajoin mietittävä prosessejaan uusiksi ja haastettava omaa tekemistään. Prosessien tehostaminen ja sen myötä asiakastarpeeseen vastaaminen ovat tuotetiedonhallinnan keskiössä. Kysymys on siitä, miten yritys tuottaa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla riittävän määrän laadukasta tuotetietoa asiakkaidensa tarpeisiin.

Muutos on pysyvä olotila ja siihen on kyettävä vastaamaan, jotta voidaan säilyä kilpailukykyisinä myös tulevaisuudessa. Kuluttajien vaatimusten kasvaessa myös yritysten on kyettävä tuottamaan asiakkailleen laadukkaampaa, parempaa ja relevantimpaa tuotetietoa. Tuotetiedonhallinta on jatkuvaa kehittämistä niin liiketoiminnan kuin alustankin osalta, jotta kilpailukyky voidaan taata nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä haluaisit kehittää kanssamme?

Helsinki

Lintulahdenkatu 10

+358 10 323 5950
contact@kraftvaerk.fi