Tuoteprosessit tehokkaammaksi PIMin avulla

PIMin avulla voit selkeyttää, parantaa ja automatisoida tuoteprosessisi

Millainen sinun yrityksesi tuoteprosessi on?

Yritysten tuoteprosessi voi olla moninainen ja siihen voi liittyä paljon asioita, jotka aiheuttavat paljon työtä. Tuoteprosessit eroavat hyvin paljon riippuen siitä, valmistaako yritys tuotteensa itse vai toimiiko se tuotteiden jälleenmyyjänä. Joka tapauksessa tavoitteena on mahdollisimman nopea time-to-market, eli tehokas tuotteiden markkinoille saattaminen. Tuoteprosesseihin liittyy yleensä paljon manuaalista työtä, jolloin inhimillisten virheiden mahdollisuus lisääntyy. Manuaaliset työvaiheet ovat usein myös hitaampia kuin automatisoidut, jolloin time-to-market myös hidastuu. Hitaimpia vaiheita yleensä ovat kuvien tuominen tuotteille ja varsinaisten tuotekuvausten kirjoittaminen. Nykyaikaisen PIM-järjestelmän avulla voidaan tehostaa ja keskittää tuotetiedon hallintaa sekä vähentää virheitä. 

Tuotteen perustaminen

Tuotteen perustamisprosessi voi vaihdella paljonkin riippuen yrityksestä, koska osa valmistaa tuotteensa itse ja osa hankkii myytävät tuotteensa muualta. Tuotetiedonhallintajärjestelmällä voidaan tuoda paljon nopeutta tuotteiden perustamiseen. Trendi on menossa vahvasti siihen suuntaan, että tuotteen elinkaari alkaa PIMissä, koska tuotteen luominen sinne on huomattavan nopeaa ja helppoa. PIMissä voidaan myös määritellä ERPin vaatimat tuotesäännöt, jotta tuote saadaan helposti siirrettyä myös toiminnanohjausjärjestelmään. PIMiin saadaan helposti myös tavarantoimittajat mukaan, jolloin hekin voivat tarjota suoraan tuotteita ja tuotetietoja jälleenmyyjilleen. Silloin PIMissä on valmiiksi jo suuri määrä vaihtoehtoja, joista yritys voi poimia itselleen sopivat tuotteet. PIM voi siis toimia ”tuote-eteisenä”, joka suodattaa muihin järjestelmiin meneviä tuotteita, jolloin oma tuotekanta säilyy mahdollisimman eheänä.  

Tuotteiden rikastaminen

Tuotteiden rikastus voi olla hyvin monivaiheinen prosessi, johon liittyy paljon erilaisia asioita. Suurimmat haasteet rikastukseen liittyen ovat yleensä kuvaprosessi ja pitkien tuotekuvausten kirjoittaminen. Kuvaprosessi on yleensä manuaalinen, vaikka se olisi helposti automatisoitavissa. Nykyaikaisissa PIM-järjestelmissä on paljon vaihtoehtoja kuvaprosessin automatisoimiseen. Kun logiikka luodaan PIMiin, se säästää valtavasti resursseja muuhun työhön. Kuvien nimeämiskäytäntö tulee miettiä huolella kuntoon, jotta automatiikasta saadaan kaikki irti. Oikealla logiikalla voidaan tuoda jopa tuotteille ja nimikkeille omat kuvat, jolloin myös varianteille saadaan kerralla oikeat kuvat. Tuotteiden tuotekuvausten kirjoittamiseen voidaan hakea apua tekoälyltä ja koneoppimiselta, jolloin tekstejä voidaan hioa entistä paremmiksi ja myyvemmiksi. Tuotekuvausten kirjoittaminen on kuitenkin edelleen pääasiassa manuaalista mutta esimerkiksi eri kieliversioiden ylläpito helpottuu.  

Tuote myyntikuntoon

Ajantasaiset ja monipuoliset tuotetiedot parantavat asiakaskokemusta. Kun tuotteilla alkaa olla kaikki sen myymiseen vaadittavat tiedot, niin ennen myyntikanavaan vientiä on syytä tarkistaa kaikki vielä kertaalleen. Mutta sitä ei pidä missään nimessä tehdä manuaalisesti. Tässä kannattaa hyödyntää PIMin ominaisuuksia ja ottaa käyttöön tuotteiden valmiusastesäännöt. Ne tarkoittavat eri asioita, joita tuotteella tulee olla ennen kuin se voi päätyä julkiseksi esimerkiksi verkkokauppaan asiakkaiden nähtäville. Kun valmiusastesäännöt on mietitty huolella läpi, se on erinomainen työkalu tuotetiedon laadun seurantaan. Voi seurata tuotteiden rikastusasteen kehittymistä ja reagoida mahdollisiin pullonkauloihin. Jokaiseen kanavaan ja tuoteryhmille voi määritellä omat valmiusastesäännöt, joiden mukaan tuotteet etenevät. Näin voidaan merkittävästi vähentää manuaalista työtä ja tehostaa julkaisuprosessia.  

PIMin avulla parannat palveluasi

Koko tuoteprosessissa on kysymys jouhevasta workflowsta, joka on syytä määritellä PIM-hankkeessa yksityiskohtaisesti ja kullekin yritykselle sopivaksi. Siinä oikeat tehtävät ja roolit katsotaan tarkoin sopiviksi keskenään ja samalla myös selkeyttää yrityksen sisäisiä rooleja. Tavoitteena on, että workflow eli työnkulku järjestelmässä on mutkatonta, loogista ja osin automatisoitua. Automatisoinnin tasoa on mahdollista nostaa huolellisesti suunnitellun workflown avulla merkittävästi, jolloin inhimilliset virheet vähenevät, manuaalinen työ vähenee, time-to-market nopeutuu ja ylipäänsä läpinäkyvyys tuoteprosessiin kasvaa merkittävästi ja se on myös mitattavissa. Silloin kuin tuoteprosessi on mitattava, sitä voidaan myös jatkuvasti kehittää. Tehokkaat tuotehallinnan prosessit näkyvät usein myös parantuneena palvelukokemuksena asiakkaille. 

Mitä haluaisit kehittää kanssamme?

Helsinki

Lintulahdenkatu 10

+358 10 323 5950
contact@kraftvaerk.fi