Digitaaliset palvelut liikenteessä

Kraftvaerk on tukenut OKQ8:aa heidän digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä vuodesta 2014. Yhteistyössä on luotu ketterä ja asiakaslähtöinen lähestyminen organisaation digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Sitecore CMS on kokonaisuuden selkäranka, joka toimii yhteisenä digitaalisena alustana.

Digitaalisuuteen panostamalla menestystä

Pohjoismainen polttoaineen myynti on alana äärimmäisen kilpailtu. Menestyminen vaatii jatkuvaa mukautumista muuttuviin olosuhteisiin ja asiakkaiden odotuksiin. Vuodesta 2014 lähtien Kraftvaerk on tukenut OKQ8:aa tämän tavoitteen saavuttamisessa erittäin onnistuneella digitaalisella muutoksella, joka on parantanut kasvua, kannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja henkilöstön sitoutumista. Olemme yhdessä kehittäneet yrityksen verkkosivut, useita erilaisia mobiilisovelluksia, B2B- ja B2C-itsepalveluportaaleja, online-tuoteluettelon sekä verkkokaupparatkaisun.

Yksi yhteinen alusta

Tuhannet asiakkaat käyttävät päivittäin tehokasta ja keskitettyä verkkoalustaa, jossa OKQ8:n pohjoismainen liiketoiminta yhdistyy. Q8 Danmark A/S:n ja ruotsalaisen OKQ8 AB:n 2010 tapahtuneen fuusion jälkeen on luotu yksi vakaa verkkosivualusta kaikelle yhteiselle toiminnalle.

Yhteinen suosittu B2C-sovellus

Tuhannet asiakkaat ovat ladanneet OKQ8-sovelluksen. Sovelluksessa asiakas saa näkyviin kaikki tuotteet ja palvelut, jotka on räätälöity juuri hänen tarpeisiinsa ja ajoneuvoonsa sopivaksi.

Jatkuva kehitys

Vakuutukset. Tilaukset. Kirjanpito. Huolto. Hiilidioksidipäästöt. OKQ8 haluaa mahdollistaa ihmisten liikkuvuuden, joten tekemistä on paljon. Tällä hetkellä meillä on yli 40 projektia meneillään.

Kraftvaerkilla on vankka tekninen asiantuntemus. Kraftvaerk kuuntelee, toimii ja seuraa aina yhteistyön tasoa ja suuntaa tarkasti. Meillä on mittava yhteinen kehitysohjelma, joka vaatii onnistuakseen sen tasoista sitoutumista, jonka olemme Kraftvaerkilta saaneet. Olemme tehneet yhteistyötä heidän kanssaan vuodesta 2014 lähtien muiden yritysten rinnalla ja tämä on ollut erittäin positiivinen kokemus

— Kim Tingager, OKQ8:n digitaalisen kehityksen ja toiminnan johtaja
Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Kuinka voimme "mahdollistaa ihmisten liikkuvuuden"?

OKQ8 on löytänyt vastauksen hyvin laaditusta digitaalisesta kehityssuunnitelmassa

Polttoaineen hinnat ja kaupan marginaalit asettavat haasteita OKQ8:lle joka päivä. Samaan aikaan polttoainealalla alkaa näkyä sähköajoneuvojen lisääntyvä käyttö, jonka arvioidaan olevan jopa 15 % monissa Euroopan maissa vuoteen 2020 mennessä. Tulevaisuuden ennustaminen on mahdotonta, mutta jo nyt voidaan sanoa, että huoltoasemien ilme tulee näyttämään hyvin toisenlaiselta lähitulevaisuudessa. OKQ8 on valmis kohtaamaan haasteet hyvin laaditun digitaalisen kehityssuunnitelman avulla. Tällä varmistetaan vahva kasvu ja asiakaskokemuksen korkea taso myös tulevaisuudessa.

Lisää digitaalista itsepalvelua on tulossa

Luomamme verkkoalustat ovat käytössä ja ne tuovat mitattavissa olevaa lisäarvoa asiakkaillemme sekä itsellemme. Meillä ei kuitenkaan ole aikomusta tyytyä vain tähän. Itse asiassa meillä on yli 40 eri hanketta meneillään juuri tällä hetkellä ja lisää on jo suunnitteilla

— Kim Tingager, OKQ8:n digitaalisen kehityksen ja toiminnan johtaja.

Mitä haluaisit kehittää kanssamme?

Reetta Peltonen

Engagement Director

+358 10 323 5951
reetta.peltonen@kraftvaerk.com