Digital paint-over lyfter färgjätte.

I nära samarbete har Flügger och Kraftvaerk ökat digitaliseringen och automatiseringen av Flüggers värdekedja. Detta har gjorts genom att implementera PIM, utveckla en skandinavisk e-handelsplattform och lyfta upp Flüggers alla webbplatser till en mer uppdaterad plattform. Och samtidigt säkerställa att alla lösningar spelar ihop med Flüggers befintliga IT-landskap

Flügger

I nära samarbete har Flügger och Kraftvaerk ökat digitaliseringen och automatiseringen av Flüggers värdekedja. Detta har gjorts genom att implementera PIM, utveckla en skandinavisk e-handelsplattform och höja alla Flügger-webbplatser till en mer uppdaterad plattform. Och samtidigt se till att alla lösningar spelar tillsammans med Flüggers befintliga IT-landskap.

Hundratals produkter

Med implementeringen av PIM har Flügger fått en översikt över all produktinformation i ett övergripande system. Nu berikas och systematiseras data om hundratals produkter. PIM-systemet minimerar tidskrävande hantering av produktinformation över gränser, produkter och kanaler.

1 klick ersätter 100

Time-to-market-processen har blivit betydligt snabbare. Med den helautomatiska uppsättningen kan Flügger nu samordna och säkerställa produktinformation, produktdeklarationer och märkningsregler. Med bara ett klick får kunder uppdaterad produktinformation.

99 % digital affär

Nytt PIM-system, ny e-handelslösning och ny CMS-plattform med integrationer som kopplar ihop organisationen gör att Flügger nu kan kalla sig digitala. Pipelinen inkluderar också systemutveckling för att stärka Flüggers e-handel ännu mer.

Teknik och kundupplevelser är två sidor av samma mynt. Kunderna förväntar sig enhetlighet över kanalerna och de förväntar sig snabbhet, noggrannhet och individuell anpassning. När systemen integreras och knyts ihop riktigt bra kan du skapa mer kundcentrerade upplevelser som gör skillnad för kunden.

— Mads C. Prytz, Head of E-Business, Flügger group A/S

Redo för strängare miljökrav

Flügger verkar på en marknad där det ofta finns nya regler och strängare miljökrav som företaget måste följa. Det ställer krav på en flexibel värdekedja med automatiska och effektiva processer. Och det är precis den delen Flügger ville förbättra med det nya PIM-systemet.

Från manuella processer till automatisering

Med ett PIM-system har Flügger effektiviserat sin hantering av produktdata. Detta innebär att man nu kan hantera information om varje enskild produkt och därmed snabbt uppdatera och genomföra förändringar i produktinformation. Detta oavsett hur stora kvantiteter det finns, eller hur många kanaler och marknader det handlar om.

E-handel - först till Skandinavien och sedan över hela Europa

I samband med PIM-implementeringen har Kraftvaerk utvecklat färgjättens första e-handelsplattform för den skandinaviska marknaden. För att skapa så mycket värde som möjligt integreras den nya webbshoppen (baserad på Episerver Commerce) med PIM-systemet. Detta innebär bland annat att:

  • Flüggers produktinformation uppdateras automatiskt i webbshoppen på flera marknader
  • Flügger kan presentera ett större produktsortiment online
  • Flügger kan komma in på nya marknader snabbare

Allt hänger ihop: PIM, ERP, CMS, Azure

PIM-lösningens primära datakälla är ERP. Full synkronisering mellan PIM och ERP sker via veckokörningar som överför all produktinformation. Två gånger om dagen överförs också delta-data, så PIM alltid är uppdaterat. Förutom ERP-integrationen har anpassade integrationer utvecklats för bland annat Flüggers bilddatabas, som automatiskt berikar produkter i PIM med korrekta produktbilder. Produkter/produktgrupper i PIM kopplas också automatiskt till säkerhetsdatablad genom en integration med ett externt IT-system.

Ny CMS-plattform. Som en del av Flüggers digitalisering har Flügger bytt CMS-plattform till Episerver. Alla webbplatser samlas på ett ställe på en modern plattform som stöder Flüggers behov av digitalisering av värdekedjan.

Från PIM till CMS helt automatiskt. När en produkt i PIM uppfyller ett antal definierade kriterier är den redo att visas på Flüggers webbplats och skickas automatiskt till Episerver (webbplatsens underliggande CMS).

Smarta integrationer i molnet. Flüggers PIM-lösning är baserad på den nya molnversionen av inRiver som heter iPMC. Detta gör integrationer enklare att hantera genom tillgängliga komponenter i Azure, t.ex. Storage Accounts, funktioner etc.

Vi sätter våra kunders behov först

Andreas Straarup

Chief Executive Officer

+45 31 14 40 90
andreas.straarup@kraftvaerk.com