Corona har satt turbo på online B2B-handel

Även om det har varit en stor skillnad i hur restriktioner har hanterats i de nordiska länderna, är en sak gemensam; beteendet i B2B-handeln är markant annorlunda idag än för bara 15 månader sedan.

Som en brinnande plattform där man har tvingats ändra beteende.

Det nordiska IT- och konsulthuset Kraftvaerk har upplevt en ökad efterfrågan inom B2B-e-handel på alla marknader. "Eftersom den fysiska världen har varit mer eller mindre nedstängt har företag tvingats handla online. Alternativet har varit ingen handel, som en brinnande plattform där man har tvingats göra saker annorlunda", säger Klaus Skriver. Han är VD för Kraftvaerk i Sverige.

Även om Sverige inte har varit lika hårt drabbat av nedstängningar som Danmark, har många svenska företag tagit på sig ett samhällsansvar och låtit anställda arbeta hemifrån i nästan 15 månader. Därför har utvecklingen i Sverige också gått snabbt och möjligen ännu snabbare inom B2B-delen där företag har varit utomordentligt snabba att anpassa sig.

Klaus Skriver, som ursprungligen är dansk men bor i Stockholm, har imponerats av svenska företags beredskap för förändring i denna kris. "Svensk affärskultur kritiseras ibland för att vara långsam på grund av bland annat konsensuskulturen, men övergången från fysisk till digital handel har gått extremt snabbt och det kan vara en av anledningarna till att svenska företag har klarat krisen bra”, säger Klaus Skriver.

Avseende huruvida B2B-handeln går tillbaka till "det normala" eller inte, är Klaus tämligen övertygad om att B2B-handel online är det nya normala. Enligt honom har företagens affärsmodeller satts på prov under det senaste året, och vissa företag har lagt märke till hur dyrt det kan vara att inte vara närvarande online om deras konkurrenter är. Dessutom visar analyser att upp till 75 % av B2B-kunderna faktiskt föredrar att handla online och denna siffra är faktiskt högre än hur många som faktiskt handlar online i B2B-segmentet. "Det finns fortfarande en enorm outnyttjad potential för företag inom detta område", säger Klaus Skriver.

Umbraco.Web.PublishedCache.NuCache.Property

Kraftverk kommer hela vägen

Kraftvaerk har filialer i Danmark, Sverige, Finland och Ryssland, och det är inte bara geografiskt man kommer hela vägen. Man strävar efter att leverera totallösningar så att kunderna undviker fristående lösningar som inte kan prata med varandra.
Kraftvaerk, som grundades 2004, arbetar och rådger inom områdena digital transformation, e-handel, PIM, webbplatser, digital självbetjäning och moln. Kraftvaerk har starka rötter inom IT och leverans och detta innebär att gott hantverk, tillförlitlighet och professionalism har skapat långvariga kundrelationer med stora företag i hela Norden som t.ex. Flügger, Hay, OKQ8, Algol och Falck.

Affärsprocesserna varierar från land till land, och när de ska konsolideras i en enda plattform kan det bli komplext. Här är det viktigt att se till att processerna är genomtänkta från början”, säger Klaus Skriver.

Läs mer om e-handel.

Användarvänlighet viktigare än någonsin

Tillbaka till de senaste 15 månaderna kanske förändringen inte har varit så markant för de unga digitala infödingarna. De var redan vana vid och handlade gärna online och kan ha sett det som en självklarhet. Men plötsligt har en stor grupp människor blivit tvungna att arbeta mer digitalt och köpa mer digitalt både hemma och på jobbet. Det har gjort användbarheten ännu viktigare.

Under det senaste året har företag inte bara behövt ta hänsyn till de människor som redan ville bli betjänade digitalt, utan också till de människor som faktiskt föredrog den fysiska handeln. Därför har man haft ett ökat fokus på användbarhet och det kan till och med ha gett extra plus på båda sidor av bordet. Befintliga onlineplattformar har setts över igen, har testats och prövats, allt i användbarhetens tecken”, säger den svenska VD:n Klaus Skriver.

Ska vi jobba tillsammans?